ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวข้อ วันที่ อ่าน
วิพากษ์ประชารัฐ-เกษตร เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาด ส่งเสริมเกษตรเคมี? 6 มิถุนายน 2559 1,787 ครั้ง
เมินเสียงค้าน ข้อท้วงติงจากสภาพัฒน์/พาณิชย์ต่อพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ 25 พฤศจิกายน 2558 1,783 ครั้ง
ด่วนที่สุด พรบ.จีเอ็มโอผ่านครม.แล้ว เปิดทางบรรษัทยึดครองระบบอาหาร 24 พฤศจิกายน 2558 1,510 ครั้ง
ถ้อยแถลงกับความเป็นจริง 6 ตุลาคม 2558 1,818 ครั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อทุน? 27 กันยายน 2558 1,477 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนายกรัฐมนตรี 9 กรกฎาคม 2558 1,512 ครั้ง
สอบได้หรือสอบตก? ประเมินผลงานด้านการเกษตรในรอบ 6 เดือนรัฐบาล คสช. 19 เมษายน 2558 2,391 ครั้ง
บริษัทเมล็ดพันธุ์ฉวยโอกาสอีกครั้งผลักดันให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอในสมัยรัฐบาลทหาร 20 ตุลาคม 2557 1,750 ครั้ง
Subscribe to ประยุทธ์ จันทร์โอชา