เอกสารที่น่าสนใจ

หัวข้อ วันที่ อ่าน
กรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทำความตกลงเอฟทีเอเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 13 ธันวาคม 2551 3,127 ครั้ง
จากสงครามราคาถึงนอมินี "ข้าว" 22 พฤษภาคม 2551 2,902 ครั้ง
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อเกษตรกรรมไทย : เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 25 พฤศจิกายน 2550 4,720 ครั้ง
ทิ้งซากมะละกอจีเอ็มโอ 11 พฤศจิกายน 2550 3,450 ครั้ง
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 22 กันยายน 2550 3,409 ครั้ง
โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy) : ที่มา-ปัญหา และแนวทางสำหรับประเทศไทยตามกรอบความตกลงทริปส์ 18 กันยายน 2550 5,214 ครั้ง
จีเอ็มโอ ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 18 กันยายน 2550 3,712 ครั้ง
โจรสลัดชีวภาพ 17 กันยายน 2550 3,564 ครั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพและการรุกรานทางชีวภาพ 17 กันยายน 2550 4,360 ครั้ง
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าสินค้า GMOs: ประเด็นวิเคราะห์และข้อเสนอ: ประเด็นวิเคราะห์และข้อเสนอ 12 สิงหาคม 2549 3,601 ครั้ง

Pages

Subscribe to เอกสารที่น่าสนใจ