เอกสารที่น่าสนใจ

หัวข้อ วันที่ อ่าน
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อเกษตรกรรมไทย : เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 25 พฤศจิกายน 2550 4,428 ครั้ง
ทิ้งซากมะละกอจีเอ็มโอ 11 พฤศจิกายน 2550 3,213 ครั้ง
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 22 กันยายน 2550 3,069 ครั้ง
โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy) : ที่มา-ปัญหา และแนวทางสำหรับประเทศไทยตามกรอบความตกลงทริปส์ 18 กันยายน 2550 4,932 ครั้ง
จีเอ็มโอ ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 18 กันยายน 2550 3,363 ครั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพและการรุกรานทางชีวภาพ 17 กันยายน 2550 3,976 ครั้ง
โจรสลัดชีวภาพ 17 กันยายน 2550 3,369 ครั้ง
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าสินค้า GMOs: ประเด็นวิเคราะห์และข้อเสนอ: ประเด็นวิเคราะห์และข้อเสนอ 12 สิงหาคม 2549 3,333 ครั้ง
จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม ประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศไทย 10 ตุลาคม 2548 4,544 ครั้ง
ชะตากรรมข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหรัฐ 9 มิถุนายน 2548 3,071 ครั้ง

Pages

Subscribe to เอกสารที่น่าสนใจ