ฟ้าทะเลายโจร VS โควิด-19
สรุปจาก เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19
16 มิถุนายน 2564