ท่านที่ปลูกฟ้าทะลายโจรเอาไว้แล้ว กำลังปลูก หรือคิดจะปลูก ถามว่าหากต้องกินใบสดๆหรือผงที่บดจากใบแห้ง ต้องกินปริมาณเท่าไหร่ ?

หากคำนวณจากเกณฑ์คำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทย คำตอบคือ กินใบสดครั้งละ 7 กรัม 3 ครั้งก่อนอาหาร (หรือใบแห้งบดผง ครั้งละ 1.7 กรัม 3 ครั้ง)

หากคำนวณจากเกณฑ์คำแนะนำของมูลนิธิสุขภาพไทย คำตอบคือกินใบสด 2.5-3.5 กรัม/ต่อครั้ง ( 3 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน 1 ครั้ง)

จากข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำให้กินฟ้าทะลายโจรให้ได้สารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก.ต่อวัน

2. ข้อมูลของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ (ซึ่งผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลให้กรมฯใช้ในการทดลอง และได้ผลในการรักษาที่ดี)ระบุว่า ผงฟ้าทะลายโจรแห้งบดบรรจุใส่แคปซูลขนาด 400 มก. มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 12-16 มก. หรือเฉลี่ย 14 มก./แคปซูล

3. โดยทั่วไปใบสด 1 ก.ก. เมื่อตากแห้งแล้วจะเหลือน้ำหนัก 250 กรัม ดังนั้นการกินใบสดฟ้าทะลายโจร ให้ได้สารออกฤทธิ์ตามคำแนะนำ ต้องกินใบสดวันละ 20.57 กรัม หรือกินใบสดครั้งละ 6.86 กรัม 3 ครั้ง ก่อนอาหาร (หรือใบแห้งบดผง วันละ 5.14 กรัม หรือผงแห้งบดครั้งละ 1.71 กรัม)

4. อย่างไรก็ตาม มูลนิธิสุขภาพไทยซึ่งส่งเสริมการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามแนวการแพทย์พื้นบ้านมานานกว่า 3 ทศวรรษ มีคำแนะนำการกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลด์เพียง 60-120 มก.ต่อวัน โดยกิน 4 ครั้ง (ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน) เนื่องจากเชื่อว่ากลไกการรักษาของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรนั้น เกิดจากสารออกฤทธิ์หลายๆชนิดที่ทำงานเสริมแรงกันไม่ใช่เพียงสารเดี่ยว เมื่อคิดเป็นใบสดจะอยู่ที่ 10-14 กรัม/วัน หรือกินครั้งละ 2.5-3.5 กรัม

ความแตกต่างในการให้คำแนะนำดังกล่าว มีผลการศึกษารองรับพอสมควร ดังที่พบว่าในการศึกษาของกรมการแพทย์แผนไทยเองในหลายกรณี แม้ใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในปริมาณน้อยกว่าคำแนะนำก็ให้ผลใกล้เคียงกัน

ในสถานการณ์ที่ระบบสุขภาพตามแบบแผนกำลังอยู่ในวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในช่วงชีวิตของเรา สมุนไพรพื้นบ้านที่ถูกละเลย กำลังกลายเป็นความหวังในการรักษาชีวิตของคนส่วนใหญ่

++++
หมายเหตุ : 1) ปรับปรุงข้อมูลใหม่โดยใช้ปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ของรพ.อภัยภูเบศรซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเรือนจำเป็นฐานการเปรียบเทียบ 2) เพิ่มคำแนะนำของมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อคำนวณเป็นปริมาณใบสดเปรียบเทียบ