ก่อนที่ไบโอไทยจะพาไปสำรวจว่ามีพืชสมุนไพรใดมีศักยภาพในการต่อกรกับโรคระบาดใหม่ นักวิจัยเขามีกระบวนการทำงานเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ?

1. พวกเขาดูว่ามียาหรือสารสกัดที่จากพืชอะไรบ้างที่มีประวัติเกี่ยวกับการรักษากับโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดอื่นๆที่เคยระบาด ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดา SARS หรือ อีโบล่า  ทั้งในแง่การต้านเชื้อ บรรเทาอาการ ลดการอักเสบ เป็นต้น

2. พวกเขาใช้แบบจำลองโมเลกุลของยาหรือสารสกัดจากพืชจำนวนมาก และแบบจำลองโปรตีนของไวรัสตรงตำแหน่งโปรตีนหนามของ SARS-CoV-2 และตัวรับ ACE2 ของเซลล์  แบบจำลองโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดรหัสและเพิ่มจำนวนของไวรัส เช่น PLpro, 3CLpro และ RdRp เป็นต้น เพื่อทำ Virtual screening หาว่าโมเลกุลของสารใดที่มีศักยภาพในการต่อกรกับไวรัสร้ายได้ในกลไกต่างๆของการรับเชื้อและแพร่เชื้อ

3. โครงสร้างโมเลกุลและพันธะที่จับยึดกับตำแหน่งใดๆ จะถูกวัดเป็นค่าพลังงาน  เปรียบเทียบกับการใช้ยาที่ใช้รักษาโควิดไม่ว่าจะเป็น Redemsavir หรือ Favipiravir และอื่นๆ ว่าสารใดที่มีโอกาสจะพัฒนาเป็นยาต่อไปได้ วิธีนี้ทุ่นทรัพยากรและเวลาในการหายาใหม่ๆหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับการพัฒนายาแบบเดิม  โอกาสความถูกต้องมีสูงถึง 65-70% เลยทีเดียว และมีโอกาสที่จะนำไปใช้ได้ผลในระดับห้องปฏิบัติการสำเร็จตั้งแต่ 25-50% ซึ่งถือว่าสูงทีเดียว

4. จากนั้นสารสกัดหรือพืชที่เป็นต้นกำเนิดจะถูกนำมาพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ เช่น ความเป็นพิษ อัตราการใช้ที่เหมาะสม เป็นต้น แล้วนำสารสกัดจากพืช นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการกับเซลล์เพื่อดูความสามารถในการยับยั้งเชื้อในระดับต่างๆ เช่น ก่อนเข้าสู่เซลล์ และเมื่อไวรัสเข้าไปแพร่อยู่ในเซลล์แล้ว  และเมื่อได้ผลในระดับห้องปฏิบัติการก็จะนำไปทดลองกับสัตว์ทดลองและมนุษย์ต่อไป

กระบวนการพัฒนายาเหล่านี้เป็นการประสานระหว่างความรู้สมัยใหม่ทางเคมี และเทคโนโลยีข้อมูล การประมวลผลโดยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ กับความรู้ท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพเข้าด้วยกัน

ท่ามกลางปัญหาโรคระบาด การพังทลายของระบบสาธารณสุข และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เราเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้จากท้องถิ่นมากกว่าที่เคยเป็น