ไม่ใช่มนุษย์ที่หวาดวิตกกับโรคระบาด เพราะหากไวรัสร้ายมีชีวิตเหมือนมนุษย์ พวกมันอาจหวาดหวั่นว่าไม่ใช่เพียงฟ้าทะลายโจร กระชาย และขมิ้นชันเท่านั้น แต่ขิงก็เป็นขวากหนามสำคัญในการแพร่พันธุ์ของพวกมันด้วย

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดย Kanjanasirirat, P., Suksatu, A., Manopwisedjaroen, S. et al เรื่อง High-content screening of Thai medicinal plants reveals Boesenbergia rotunda extract and its component Panduratin A as anti-SARS-CoV-2 agents เผยแพร่ใน Scientific Reports เมื่อปีที่แล้วระบุว่า ขิง เป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดที่มีประสิทธิผลในการยับยั้งโควิด-19 ได้

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดรวมของฟ้าทะลายโจร เมื่อเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ สารสกัดรวมจากขิงสามารถยับยั้ง (IC50) SARS-CoV-2 โดยใช้ความเข้มข้นเพียง 29.19 ไมโครกรัม/mL  ในขณะที่ต้องใช้ฟ้าทะลายโจร 68.06 ไมโครกรัม/mL

นอกเหนือจากการนำฟ้าทะลายโจร มาเยียวยารักษาโรคในช่วงวิกฤตแล้ว มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ และหน่วยงานของรัฐควรเร่งวิจัยและใช้ประโยชน์จากขิงมากกว่าจะปล่อยให้พืชที่มีคุณค่าสูงนี้ถูกทิ้งไว้ในระดับ “มีประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการ” เท่านั้น

เราทั้งหลายก็ไม่สมควรรอ เพราะจริงๆแล้วในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเรา ขิงถูกใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหาร/เครื่องดื่มตามวัฒนธรรม และตามความรู้พื้นบ้าน/การแพทย์แผนไทยมาเนิ่นนาน

อ่านถึงตรงนี้แล้วไปชงน้ำขิงมาดื่มกันเถอะ

ขิงไม่ขิงจริงๆนะ

+++
ลิงค์งานวิจัย
https://www.nature.com/articles/s41598-020-77003-3

บทความ “ดื่มน้ำขิงร้อนๆ ก่อนไข้ ห่างไกลโรค ” โดยมูลนิธิสุขภาพไทย
https://www.matichonweekly.com/column/article_449778