Biothai Book

ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า สถานะsort descending
กลุ่มติดตามบรรษัท(Corpwatch-Thailand) พฤศจิกายน 2553 155 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) 59 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ กรกฎาคม 2554 320 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
อรุณวนา สนิกะวาที 60 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
อัญญรัตน์ อ่อนสุทธิ 27 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย มีนาคม 2546 16 ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch) 80 ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, องค์กรหมอไร้พรมแดน-เบลเยี่ยม ประเทศไทย, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย กรกฎาคม 2547 43 ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด

Pages