สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562

สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจําปี 2562
เรื่อง “รวมพลคนตลาดทางเลือก”
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


กำหนดการและรายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุม