ติดต่อเรา

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิชีววิถี (BioThai Foundation)
เลขที่ 3/12 ซอยบางอ้อ 2 ถนนไทรม้า 22 หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Google Map

โทรศัพท์ 02-9853838

โทรสาร 02-9853836

info@biothai.net