ปลาซิว เป็นชื่อที่คนไทยเรียกปลาน้ำจืดขนาดเล็กหลายชนิด ในหลายสกุลของวงศ์ปลาตะเพียน เช่น

สกุล Rasbora ที่มีลำตัวยาว ตัวใส
สกุล Danio, สกุล Esomus ที่มีหนวดยาวเห็นชัดเจน
สกุล Laubuca ที่มีรูปร่างอ้วนป้อม
สกุล Brevibora และ สกุล Devario นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

ปลาซิวส่วนใหญ่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ ลำตัวขนาดยาวไม่เกิน 5 ซม. แต่ก็มีบางชนิดที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปลาซิวอ้าวที่มีขนาดยาวได้เกือบ 30 ซม. กลุ่มปลาซิวกินได้ทั้งพืชและสัตว์ บางชนิดกินตะไคร่น้ำและสัตว์น้ำเล็กๆ ส่วนใหญ่ผสมพันธุ์ในฤดูน้ำหลากและวางไข่กระจายไปในท้องทุ่ง

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ เช่น การสร้างเขื่อน การเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หนอง บึง ต่างๆ รวมทั้งการทำนาหลังยุคปฏิวัติเขียว ส่งผลกระทบให้ปลาซิวและปลาธรรมชาติต่างๆลดลงอย่างรวดเร็ว

คนไทยสมัยก่อนดักจับปลาซิวมาทำเป็นอาหารหลากหลายชนิด เช่น หมกปลา ทอดน้ำปลา ทอดแพ ทำปลาแห้ง ฯลฯ ปลาตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน้ำจืด และมีความหมายต่อวิถีชีวิตของเรา

ปัจจุบันปลาซิวหลายชนิดถูกส่งเสริมใช้ประโยชน์เป็นปลาสวยงาม ทั้งในประเทศและส่งออกไปไปต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นๆ

ปลาซิวแทบทุกชนิด อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร การขาดออกซิเจนในน้ำ การรบกวนสภาพที่อยู่อาศัยเดิม และอื่นๆ การมีอยู่ของปลาซิวจึงอาจใช้เป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์หรือเสื่อมโทรมของระบบนิเวศได้

ในภาพเป็นส่วนหนึ่งของปลาซิวเท่าที่มีการสำรวจพบและรู้จัก ในรายชื่อเหล่านี้บางชนิดอาจกำลังสูญพันธุ์ และยังมีปลาประเภทนี้บางชนิดที่เรายังไม่รู้จักซุกซ่อนอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หวังว่าเราจะสามารถรักษาระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาชนิดของปลาซิวต่างๆไว้ได้ ไม่ใช่รู้จักจากตู้ปลาสวยงามและภาพถ่ายเท่านั้น

คำขอบคุณ : ข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะ ชื่อไทย/ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาซิว จากหนังสือ ปลาน้ำจืดไทย โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์ , ข้อมูลพรรณปลา โดย กรมประมง และ หมวดหมู่ปลาน้ำจืด Wikipedia ส่วนเครดิตภาพระบุไว้ใต้ภาพ