นางสาวพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ กองเลขาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2552) นับว่าเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เดือดร้อนจากที่ดินทำกินจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน จาก 25 จังหวัด ได้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าผลักดันนโยบายและกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อคนด้อยโอกาส

ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาประมาณ 11.00 น ของวันเดียวกัน ทางเครือข่ายฯ ได้ส่งตัวแทนรวมสื่อมวลชนประมาณ 30 คน จากปัญหาที่ดินเอกชน(หนี้เสีย)ที่ดินที่รัฐประกาศเขตทับที่ดินเดิมของชาวบ้าน และที่ดินในเขตเมือง เข้าไปเจรจากับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม และดร.ทิวา เงินยวง คณะทำงานกฎหมายของพรรค คุณรัชดาพร แก้วสนิท สส.พรรค คุณไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ  เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระดับชาติ กำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มคนจนไร้ที่ดิน และให้มีมติครม.แก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีการข่มขู่ คุกคาม จับกุมและดำเนินคดีกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ ซึ่งต่อสู้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดิน

นายถาวร เสนเนียม ประธานที่ในประชุม กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ตนได้รับโทรศัพท์จากนายกรัฐมนตรี ให้มารับหน้าที่พบปะกับพี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อมาพูดคุยและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ยังกล่าวอีกว่ารับรู้ดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องดีเพราะสมัยก่อนที่จะมาเป็นสส.พ่อแม่ของตนก็เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่สปก.มาก่อน 

ประเด็นที่มีการพูดคุยกันอย่างมากและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหาทางออก คือเรื่องที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา รวมถึงการถูกทำลายทรัพย์สิน ตัด ฟัน ต้นยางของชาวบ้าน จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

ในเรื่องนี้ นายถาวร เสนเนียม เห็นด้วยกับทางเครือข่ายว่าเราต้องใช้นโยบายทางการเมืองแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เช่น การทำเป็นดุลพินิจและบอกเหตุผลไปยังศาลและกระบวนการยุติธรรมว่าเรื่องเหล่านี้กำลังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาทางนโยบายร่วมกันให้ชะลอการดำเนินคดีไว้ก่อน

และในเรื่องเดียวกันนี้ ดร.ทิวา เงินยวง บอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถออกหนังสือถึงกรมอุทยานได้เลยไม่ให้ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน

ด้าน นายสุรพล สงฆ์รักษ์ แกนนำเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ย้ำว่า สิทธิของเกษตรกรจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีที่ดินทำกิน และการที่รัฐบาลได้ออกประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยการทำ“โฉนดชุมชน”และ“ธนาคารที่ดิน” นั้นทางเครือข่ายเห็นด้วยว่าควรแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเนื่องจากได้ทำเรื่องนี้อยู่แล้วจึงยินดีที่จะใช้พื้นที่ที่อยู่ในเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่นำร่องซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 6 พื้นที่ทั่วประเทศ 

และในท้ายที่สุด นายถาวร เสนเนียม ได้บอกว่าตนจะดำเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมระดับชาติเพื่อกำหนดแผนงานและยุทธศาตร์ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีองค์ประกอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนจากเครือข่ายฯให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นจึงเสนอเรื่องเข้าครม.ต่อไป