จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ฝ่ายข้อมูลจึงได้ประมวลข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเห็นภาพของสถานการณ์ ดังเอกสารด้านล่าง

001-thaiflood

002-thaiflood

003-thaiflood

004-thaiflood