เมื่อวานนี้ ( 25 กรกฎาคม 2566) นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส (António Guterres) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม UN Food Systems Summit +2 Stocktake Moment ในกรุงโรม อิตาลี โดยระบุว่า ระบบอาหารทั่วโลกกำลัง “แตกสลาย” พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราผลิตและบริโภคอาหาร ให้มุ่งไปสู่ความยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น

อันโตนิโอ กูเตร์เรส (António Guterres)
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

เขากล่าวว่า “ระบบอาหารทั่วโลกแตกสลาย และผู้คนหลายพันล้านคนต้องรับเคราะห์กรรม” ตามการประมาณการขององค์การสหประชาชาติ ผู้คนกว่า 780 ล้านคนประสบความหิวโหย เกือบหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตทั่วโลกเหลือทิ้งหรือสูญเปล่า และเกือบสามพันล้านคนไม่สามารถซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพได้

เลขายูเอ็นยังระบุต่อไปด้วยว่า การผลิตอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนยังเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งหมด ใช้ทรัพยากรน้ำจืดของโลกถึงร้อยละ 70 และผลักดันให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เขายังได้เรียกร้องให้มีระบบการลงทุนที่สามารถแก้ไข “ผู้คนที่อดอยากอย่างแท้จริง” และเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสหประชาชาติสำหรับมาตรการกระตุ้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDG Stimulus)เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 500,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อสนับสนุนการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับทุกประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ และเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคธุรกิจร่วมมือกันเพื่อ “ทำให้ประชาชนมีกำไรมากขึ้น” ในการสร้างระบบอาหาร

เขายังได้เน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นในการสร้างระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบอาหารมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และต้องเป็นส่วนหนึ่งในการและจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยสร้างระบบอาหารที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้ที่ดิน น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ไม่ยั่งยืนในการผลิตอาหารและการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ ปลุกกระตุ้นให้มีการ “ดำเนินการอย่างเข้มข้นและรวดเร็วขึ้น” เพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและมุ่งมั่นที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว และปี 2593 สำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2566 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุม UN Food Systems Summit +2 Stocktake Moment โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จากกว่า 160 ประเทศเพื่อทบทวนความคืบหน้าของพันธสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุมสุดยอดระบบอาหารครั้งแรกในปี 2564 ติดตามความก้าวหน้า ชี้ถึงปัญหาคอขวดข้อจำกัด และประเด็นสำคัญใหม่ที่ท้าทาย