การเปิดตัวโครงการ Belt & Road Initiative (BRI) ในปี 2556 ถือเป็นก้าวใหม่ของกลยุทธ์ด้านอาหารระดับโลกของจีน บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจการเกษตรในต่างประเทศของจีนในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศทั่วเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และละตินอเมริกา โดยพื้นฐานแล้ว BRI เปิดพื้นที่ทางการเมืองและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้จีนในการเข้าถึงอาหารจากแหล่งอาหารทั่วโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้น

กลยุทธ์ด้านอาหารของจีน

1.ประกันความเพียงพอของธัญพืช

2.เข้าถึงอาหารนำเข้าทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และนมมากขึ้น

3.เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายอิทธิพลในระบบการจัดหาอาหารทั่วโลก

เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการธุรกิจการเกษตรในต่างแดนของจีนมักดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ระยะยาวและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ กลยุทธ์เหล่านี้ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาเส้นทางการค้าทางเลือกหรือแหล่งผลิตพืชผลใหม่สำหรับการส่งออกอาหารไปยังประเทศจีน

ตัวอย่างเช่น จีนเพิ่งลงนามข้อตกลงกับแทนซาเนียเพื่อส่งออกถั่วเหลืองไปยังจีน โครงการนี้นำโดย Longping Agriscience ภายใต้ CITIC Group ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนของรัฐบาลจีน ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้างฟาร์มขนาดใหญ่ขนาด 50,000 เฮกตาร์ใน Mbeya เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของแทนซาเนีย สำหรับการผลิตถั่วเหลืองและข้าวโพดโดยเฉพาะ

ที่มา