คำแถลงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ความสำคัญต่อเรื่องใด

เมื่อเปรียบเทียบกับคำประกาศของพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาล 11 พรรค เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับ MOU 23 ข้อของพรรคก้าวไกลเมื่อ 3 เดือนก่อนหน้านี้ (วันที่ 22 พ.ค. 2566) มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่ขาดหายไป ตัวอย่างเช่น ยกเลิกการผูกขาดในทุกอุตสาหกรรม กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แก้ฝุ่นพิษข้ามพรมแดน ระบบสวัสดิการเด็กผู้สูงวัย และอื่นๆอีก 12 นโยบาย !

ในส่วนนโยบายที่ปรากฎและระบุในคำประกาศ ก็ใช้คำกว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น

นี่เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้น แต่ก็ทำให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง พรรคร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นผู้นำ และพรรคร่วมรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำ

ที่จริงจำได้คลับคล้ายคลับคลา ตอนที่พรรคเพื่อไทยสลัดก้าวไกล เคยแถลงว่าจะนำเอา MOU 23 ข้อมาใช้เมื่อตนเองก้าวมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทน ตอนนี้ทำไมมันหล่นหายไปเยอะขนาดนี้ ?

อย่างไรก็ตามในท้ายคำแถลง เพื่อไทยระบุว่าจะมีการ “นำนโยบายเข้ามาบูรณาการร่วม พร้อมปรับ เสริม หรือประสานนโยบายของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกัน เพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไป”

คอยดูว่าจะมีอะไรเพิ่ม อะไรหายไป และมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างไร เมื่อการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จและมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

รวมทั้งว่าเมื่อได้แถลงแล้ว จะดำเนินการอย่างจริงจังหรือไม่ด้วย

ที่มา