หลายคนอาจไม่ทราบว่าอาหารบางมื้ออาจมีที่มาจากต่างทวีปนับหมื่นกิโลเมตร เช่น เครื่องในหมูนำเข้าจากเดนมาร์ก และเยอรมนี และหากประเทศไทยเข้าร่วม TPP ตือฮวน ต้มเลือดหมู หรือแคบหมูที่่เรารับประทานจะนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา

ระบบอาหารของเราเปลี่ยนผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าโลก การเปิดเสรีการค้า การส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ จนขณะนี้อาหารที่เรารับประทานมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือส่วนใหญ่ในบางชนิดถูกผลิตหรือควบคุมการค้าโดยบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตร ไม่ใช่เกษตรกรรายย่อยหรือชุมชนท้องถิ่นอีกต่อไป

มีแนวโน้มว่าการกระจายอาหารในระบบ “โมเดิร์นเทรด” จะทำให้อาหารเข้าไปอยู่ในมือของบริษัทขนาดใหญ่เพียง 2-3 บริษัทเท่านั้น ในระบบดังกล่าว อาหารขาดความหลากหลาย ขาดความสดใหม่ อาหารส่วนใหญ่ในโมเดิร์นเทรดเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูป ปรุงแต่ง โภชนาการขาดความสมดุล มิหนำซ้ำมิได้ปลอดภัยสูงตามราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อแลกสินค้าเหล่านั้นมา ดังที่ผลการสำรวจของไทยแพนเมื่อเร็วๆนี้พบว่าผักและผลไม้ในโมเดิร์นเทรดมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานถึง 46% ระบบตลาดทางเลือก ซึ่งมีคำขวัญว่า “เป็นผลผลิตจากท้องถิ่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลสุขภาพ และเป็นธรรม” อาจมิใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทางออกสำคัญของระบบอาหารที่ควรจะเป็น

ที่มา