หลายท่านอาจไม่ทราบว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกผลไม้เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง มีมูลค่าสูงถึง 128,337 ล้านบาท แซงข้าว 115,915 ล้านบาท และยางพารา 108,909 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ตามที่เราเคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้

แต่ๆๆๆ .. เรากลับสิ่งที่ย้อนแย้งมากมาย เช่น

ผลสำรวจของ ม.มหิดล พบว่าคนไทยกินผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์ ถึงร้อยละ 65.5 อีกทั้งรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้จำนวนหนึ่งยังประสบปัญหาเรื่องรายได้ และไม่สามารถหาตลาดได้อยู่บ่อยๆ ช่องทางตลาดสมัยใหม่ก็ไม่ได้เปิดให้รายย่อยเข้าถึงได้ง่ายๆ และเมื่อจะใช้ช่องทางออนไลน์ก็อาจไม่เหมาะกับผักผลไม้หลายชนิด บางทีค่าขนส่งต่อกิโลแพงกว่าราคาสินค้าเสียอีก

เกษตรกรต้องปล่อยให้ผักผลไม้เน่าเสียไม่มีที่ขาย หรือขายในราคาต่ำ แต่ผู้บริโภคกลับต้องซื้อผักผลไม้ราคาแพง ผลไม้บางอย่างเช่น กล้วย ขายในร้านสะดวกซื้อที่ประเทศไทย แพงกว่าในสหรัฐและยุโรปก็มี

ปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นจากโครงสร้างระบบขนส่งและกระจายสินค้าของเราไม่เอื้ออำนวยให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ

รัฐบาลควรทดลองจัดรถไฟขบวนผักผลไม้ขึ้นมา คิดค่าเดินทาง/ขนส่งให้ต่ำที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร หรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย นำผลิตผลจากแหล่งผลิตในชนบทไปขายตามหัวเมืองต่างๆตลอดเส้นทางรถไฟ

ตัวอย่างเช่น เส้นทางรถไฟสายชวนเฉียนของจีนซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำสุดเพียง 10 บาทเท่านั้น หรือสายรถไฟ Kisan ที่ขนส่งสินค้าจากรัฐมหาราษฏระไปยังเดลีของอินเดียที่ลดราคาสำหรับสินค้าเกษตรลงครึ่งหนึ่ง

นอกเหนือจากนี้ทั้งจีนและญี่ปุ่นยังนำรถไฟความเร็วสูงมาใช้สำหรับการขนส่งอาหารทะเล เห็ด ผลไม้ และดอกไม้ เป็นต้น

ตอนที่มีรถไฟฟรีสำหรับประชาชน เราเห็นเกษตรกรรายย่อยและคนเล็กคนน้อยอาศัยช่องทางดังกล่าวเอาสินค้ามาขายตามในเมืองหรือหัวเมืองอยู่ประปราย แต่น่าเสียดายที่สิ่งนั้นไม่ได้ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบสำหรับระบบกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ รวมทั้งผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยและชุมชนต่างๆ และบัดนี้ได้ยุติโครงการไปแล้ว

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในหลายกรณีไม่อาจเดินหน้าด้วยอุปสรรคและอคติทางการเมืองเสียก็มี

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายของรัฐที่เหมาะสม จะเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยได้มีโอกาสเข้าถึงตลาด และในด้านหนึ่งทำให้พวกเขามีศักยภาพในการฟื้นฟูการผลิต/การแปรรูปที่หลากหลายในชนบท ในขณะที่ผู้บริโภคในเมืองหรือหัวเมืองจะมีโอกาสได้เข้าถึงอาหารชั้นเลิศ เช่น ผักพื้นบ้าน ผลไม้พื้นเมือง เห็ด และหน่อไม้จากป่าชุมชน และอื่นๆไปพร้อมกันด้วย

ลิงค์

https://brandinside.asia/jr-east-using-shinkansen-to-bring-agriculture-p…

https://twitter.com/PDChina/status/1134323619633516544/photo/3

https://brandinside.asia/fuxing-bullet-train-in-china-cherry-express/?fb…

https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-to-give-50-subsidy-on-tra…

ที่มา: BIOTHAI Facebook