คาดการณ์ว่าหลังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู จะทำให้เกษตรกรรายย่อยและรายกลางสูญหายไปจากตลาดเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมศูนย์ของระบบการเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ควบคุมระบบการผลิต การแปรรูป และการกระจายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ครบวงจรอยู่แล้ว ผ่านกิจการอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเอง และเกษตรกรในระบบพันธสัญญา โรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ค้าปลีก และศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ

การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของการผลิตหมูขุนจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในระบบพันธสัญญา เกษตรกรรายย่อยอื่น รวมทั้งจะส่งผลต่อการกำหนดราคาเนื้อหมูของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาด

อย่าได้แปลกใจว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ราคาเนื้อหมูที่ผู้บริโภคคนไทยซื้ออาจมีราคาแพงมากกว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอื่นของโลก

ราคาเนื้อหมูที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ อาจไม่ปรับตัวลดลงมาแบบที่หลายคนคาดหวังหลัง แม้เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงแล้วก็ตาม

ที่มา : BIOTHAI Facebook