กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าดันประกาศ 13 พืชสมุนไพรอันตราย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จะเสนอออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พืชสมุนไพร 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามประกาศฉบับเดิม หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งคาดว่าผู้ที่เคยคัดค้านประกาศฉบับดังกล่าวน่าจะเข้าใจ เพราะกรมทำเพื่อส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเจตนาที่จะคัดค้านภูมิปัญญาไทยแต่อย่างใด

?ก่อนหน้านี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรมก็ได้ ถอนชื่อพืชทั้ง 13 ชนิดออกจากประกาศ และรมว.เกษตรฯ ได้สั่งให้ทำประชาพิจารณ์ถามความเห็นประชาชน 4 ภาค ซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว และเรียกร้องให้เร่งดำเนินการ ออกประกาศฉบับเดิมออกมาเพราะเห็นว่ามีแต่ผลดี และทำจากเจตนาที่ดี ซึ่งผลดังกล่าวมาจากก่อน หน้านี้ประชาชนสับสน? นายสมชาย ระบุ

นายสมชาย กล่าวว่า ขณะนี้จะรอคำสั่งของศาลปกครองอย่างเป็นทางการก่อน เพื่อพิจารณาว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร โดยในระหว่างนี้ได้เตรียมทำหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงและรมว.เกษตรฯ ว่าจะมีนโยบายให้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การที่ศาลมีคำสั่งออกมาเช่นนี้แสดงว่ากรมเดินมาถูกทาง แต่ก็จะเสนอความเห็นของประชาชนจากการทำประชาพิจารณ์ประกอบเพื่อให้รัฐมนตรี พิจารณา ซึ่งเชื่อว่าคงไม่มีผู้คัดค้านอีกแต่อย่างใด

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 30 กันยายน 2552