ผลพวงความล้มเหลวของกฎหมายและการบังคับใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ทั้งการเมินเฉยเมื่อซีพีซื้อกิจการแม็คโครเมื่อปี 2556 และการวินิจฉัยว่า การซื้อเทสโก้เมื่อปี 2563 ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า นั้น

“มีอิทธิพลเหนือตลาดแต่ไม่ผูกขาด”

อัพเดทข้อมูลตลาดข้าวถุง คำนวณส่วนแบ่งตลาดจากข้อมูลของมาร์เก็ตเทียร์ (อ้างอิงข้อมูลกระทรวงพาณิชย์และรายงานประจำปีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561)

ที่มา