จากการประชุมของเครือข่ายชาวนารายย่อยภาคอีสาน ที่มีความเห็นต่อสถานการณ์การพัฒนาระบบข้าวไทยในรัฐบาลปัจจุบัน 20 สิงหาคม 2555