ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และได้รับการกล่าวขวัญถึงในสื่อสารมวลชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จนดูเสมือนว่าสถานภาพของปัญหานี้น่าจะเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในหมู่สาธาณชนวงกว้างอย่างดีอยู่แล้ว แต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอย่างสำคัญของความเข้าใจสาธารณะเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหา และ ความจำเป็นและเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหา

Chalotorn_ClimateChange_EnergyScenarios_July2010