วันนี้ (3 เมย.54) ขบวนสามล้อถีบ ติดคำขวัญเรียกร้องให้ร่วมกันลดโลกร้อนอย่างจริงจังที่สาเหตุ และจักรยานกว่า 100 คัน พากันปั่นรณรงค์ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่ปลายทางตึกสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องต่อตัวแทนรัฐบาลกว่า 190 ประเทศ ซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ที่มาประชุมเจรจารอบแรกของปีที่กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 3-8 เมย.นี้  ให้เร่งสร้างความตกลงที่จะนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนให้ทัน วาระสิ้นสุดพันธะกรณีพิธีสารเกียวโตระยะที่หนึ่งในปี 2555  

 นส.กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา ตัวแทนคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม (Thai Working Group for Climate Justice) กล่าวว่าตัว แทนรัฐบาลทั้งหลายที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ควรแสดงความจริงจังในการแก้ไข ปัญหา โดยการตกลงการลดก๊าซโดยเร็วเพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการปรับโครงสร้างการผลิต ปรับการบริโภค มิใช่มามุ่งเน้นอยู่ที่การค้าคาร์บอน

 ดร.สรณรัชฏ์ กาญจนะวนิชญ์เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเรา มีเทคโนโลยีพร้อมแล้วหากจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ต้องรออีกแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ขาดคือ เจตจำนงทางการเมือง ตัวอย่างเช่น 50 % ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กทม.มาจากภาคการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมันเช่นรถยนต์ หากเราสนับสนุนทางเลือกการใช้จักรยานอย่างจริงจังก็จะลดก๊าซได้มหาศาล

กลุ่ม คนเมืองที่สนุบสนุนการใช้จักรยาน รวมถึงชาวสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ มารวมกันที่หน้าตึกยูเอ็นในวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกให้ตัวแทนรัฐบาลที่อยู่ ข้างในให้แสดงความรับผิดชอบแสดงความมุ่งมั่นแก้ปัญหา

– คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรมและเครือข่ายประชาชน 31 องค์กร
– กลุ่มคนเมืองที่ใช้จักรยาน, BikeXenger, และ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ
– มูลนิธิโลกสีเขียว