ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่มีสาเหตุมาจากการเผา ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมานั้น มาจากการเผาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่ฝุ่นพิษที่ส่งผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลางมาจากการเผาในไทยและกัมพูชา

แต่หากดูจากแบบแผนการเผาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เดือนมกราที่ผ่านมาถือว่าเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของการเผาเท่านั้น กุมภาพันธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนาคม + เมษายน คือฤดูเผาของจริง การเผาในพม่าและลาว จะพุ่งสูงแซงหน้าการเผาในกัมพูชา และอิทธิพลของกระแสลมในช่วงดังกล่าว จะทำให้ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือทั้งภาค และอีสานบางส่วนจะต้องเผชิญหน้ากับฤดูฝุ่นพิษอย่างหนัก

ข้อมูลล่าสุด ปรากฎชัดว่าการเผาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในพม่าและลาวน้้น พบปริมาณจุดความร้อนมากกว่าที่เกิดในประเทศไทยหลายเท่าตัว ดังนั้นการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 จากภาคเกษตรนั้น จำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมกับการแก้ปัญหานี้ในประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

พรรคการเมืองที่หาเสียงเรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 ต้องแสดงให้เห็นว่ากำลังเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหามากกว่านี้