จากแผนภาพเมื่อปีที่แล้ว 2566 ฮอตสปอตในประเทศไทย พม่า และลาว จะเริ่มลดลงในเดือนเมษายน แต่ในปีนี้ จะไม่ใช่เช่นนั้น

พยากรณ์อากาศโดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASMC) ที่ติดตามฝุ่นพิษข้ามพรมแดน คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมีนาคม– พฤษภาคม 2567 นั้น บริเวณอาเซียนตอนเหนือซึ่งรวมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะมีฝนตกต่ำกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดฮอตสปอตเพิ่มขึ้น และปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนใหญ่อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งอาจยาวนานไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

ช่วง 3 สัปดาห์แรกในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ฮอตสปอตของปีที่แล้วเฉลี่ยมากกว่า แต่ในสัปดาห์ล่าสุดแนวโน้มของฮอตสปอตกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่นายกฯบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นปีนี้จะดีกว่าที่แล้วอาจไม่เป็นความจริงฝุ่นพิษปีนี้อาจมาช้ากว่า มากกว่า และอยู่กับเรายาวนานกว่า (พล็อตจากข้อมูล 2023/2024 day time hotspot ASMC)

แบบแผนของพม่าก็ชัดเจนว่าฮอตสปอตมาช้ากว่า และจะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ที่มา