หลังจากได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนานเกือบ 2 เดือน และความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายยังไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ สมาชิกกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ได้ร่วมกันระดมเงินบริจาคและอาหาร สิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนโดยความช่วยเหลือแรกคือข้าวสาร และอาหารแห้งได้ถูกขนไปช่วยพี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จำนวน 1 คันรถหกล้อเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 โดยผ่านมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินการกระจายให้กับพี่น้องในพื้นที่

คุณนพดล มั่นศักดิ์ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิการจัดการความรู้ฯ ได้แจ้งผ่านอีกเมล์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ว่า ” ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกน้ำท่วมครับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ของชุดแรกนำส่งบ้านหนองน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี ที่ท่วมมาเดือนกว่าแล้ว ชาวบ้านดีใจมาก เพราะชาวบ้านเข้า-ออกไม่ได้เพราะไม่มีเรือเลย วันนี้ของชุดที่ 2 และ 3 มุ่งหน้าไปหาพี่น้องเครือข่ายโรงเรียนชาวนาอำเภอชุมแสง บ้านเกยไชยใต้ ท่วมมาเกือบ 2 เดือนครับ ศูนย์เรียนรู้เกือบมิด การเดินทางลำบากมาก นั่งรถลุยกว่า 10 ก.ม. และนั่งไถอีกเกือบ 10 ก.ม. ต่อด้วยเรือพาย กว่า 2 ก.ม. มีพื้นที่หัวโค้งถนนให้กางเต้นท์ 2 หลัง ที่เหลือน้ำทั้งหมดครับ ชุดที่ 3 บ้านรางบัว อำเภอท่าตะโก อันนี้ลำบากมากครับ ไม่มีเรือยนต์ ต้องประสานหน่วยงานอื่นมาช่วยนำส่ง ต้องนั่งเรือกว่า 10 ก.ม. ครับ ชาวบ้านไม่มีอะไรกินแล้วครับ ท่วมมากว่าเดือน ไม่มีหน่วยงานเข้าเลย ชาวบ้านไม่กล้าหาปลากิน เพราะชาวบ้านเจอจระเข้ 3 ตัวแล้ว  ที่นี้ไม่มีแผ่นดินให้เหยียบครับ ต้องนั่งเรือพาย และภาชนะดัดแปลงนั่งได้ พายได้ ชาวบ้านเริ่มเครียด และเจ็บป่วยบ้างแล้ว ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เลยครับ ไม่มีเรือยนต์ และคาดกาลว่าท่วมอีกอย่างน้อง 2-3 เดือนครับ”” ขณะนี้ปัญหาความเดือดร้อนมากที่สุดคือชาวบ้านต้องการเรือยนต์ เพื่อขนน้ำ อาหาร และขนย้ายสิ่งของ แต่ไม่สามารถหาได้จากในพื้นที่ได้ ” คุณนพดลกล่าว

 สำหรับท่านที่ประสงค์จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิชีวววิถี เบอร์โทรศัพท์ 02-9853836 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เบอร์โทรศัพท์  02-5911195-6 สำหรับยอดบริจาค ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2554 มีรายละเอียดตามตารางข้างล่าง