รับชมคลิปวิดีโอนงานอภิปราย”เดินหน้าจีเอ็มโอ : บรรษัทกำไร ประชาชนไทยล่มจม ?”
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2557
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่มา: BioThai Studio

2014_GMO1