มติชนออนไลน์ ลงข่าวนักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนจีเอ็มโอท้าสปช.ที่คัดค้าน พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพดีเบท  ตามลิงค์ข้างล่าง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437637738

มีข้อความบางส่วนในข้อเขียนของเขาพาดพิงไบโอไทย และไม่ตรงกับความเป็นจริง ไบโอไทยขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ติดตามเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้ครับ

1. “พรบ. โดนถล่มหลักจากคนที่ก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้”

ไม่จริงครับ การอภิปรายในสปช. เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา อย่างน้อยมีนักวิทยาศาสตร์สองคนเป็นรศ.ดร.ทั้งคู่ คนแรกคือรศ.ดร.วินัย ดะลันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหาร อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามเรื่องอาหารจีเอ็มโอมา 20 ปี คนที่สอง รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตะพงศ์ เป็นอดีตอาจารย์สอนการเกษตร อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  และอดีตอธิการบดีม.สงขลานครินทร์ 2 สมัย

ประเด็นสำคัญคือ คนที่ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะนักวิทยาศาสตร์(บางกลุ่ม)เท่านั้น ผู้บริโภค นักสิ่งแวดล้อม ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน เพราะปัญหาจีเอ็มโอกระทบกับทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ 

2. “ปากนึง คุณบอกว่าอยากเห็นกฎหมายมากำกับดูแล (ซึ่งพวกคุณก็ร่วมร่างมาตั้งแต่ต้น) แต่คุณก็มาป้ายสี ทำลายกฎหมายเสีย … ผมล่ะเซ็งครับ”

กรุณาทำความเข้าใจใหม่นะครับว่า ไบโอไทยและภาคสังคมที่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกฎหมายนี้ตั้งแต่สมัยคุณเนวิน ชิดชอบ และคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นรัฐมนตรี ในขณะนั้นกลุ่มสนับสนุนจีเอ็มโอต่างหากที่เป็นผู้คัดค้านไม่ต้องการให้มีกฎหมาย

พวกที่สนับสนุนจีเอ็มโอต่างหากที่ฉีกหลักการกฎหมายที่ดีทิ้งไป แล้วร่างกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้บรรษัท แล้วพยายามรีบผลักไปโดยกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เปิดเผยร่าง ไม่รับฟังความคิดเห็น ลัดขั้นตอน 

เราไม่ได้ทำลายกฎหมายอย่างที่ท่านกล่าวหา แต่เราเสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายให้ปกป้องสิทธิเกษตรกร ปกป้องผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเจอปัญหาการปนเปื้อน และทำให้กฎหมายนี้สอดคล้องกับหลักการในพิธีสารระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ดูสรุปความเป็นมาของพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพในแผนภาพ และวิเคราะห์เนื้อหาโดยผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล นักวิชาการกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้างล่างนี้นะครับ 

https://www.facebook.com/biothai.net/photos/a.467826533255873/853019544736568/

ที่มา: Facebook BIOTHAI