ความพยายามผลักดันให้เปลี่ยนประเทศไทยปลูกพืชจีเอ็มโอถูกผลักดันจากสมาคมของบรรษัทที่ใช้ชื่อว่า CropLife ซึ่งเกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของบรรษัทผลิตเมล็ดพันธุ์และเคมีเกษตรยักษ์ใหญ่ของโลก

ผู้ก่อตั้ง CropLife ซึ่งมีสาขาในทุกภูมิภาคสำคัญของโลก ได้แก่มอนซานโต้ ซินเจนทา ดูปองท์ ไบเออร์ ดาว บีเอเอสเอฟ เอฟเอ็มซี และซูมิโตโม โดย CropLife ได้ผลักดันให้เกิดองค์กรที่ชื่อ ISAAA – The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและผลักดันให้ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาให้เห็นดีเห็นงามกับการปลูกพืชจีเอ็มโอ

องค์กรนี้พยายามผลักดันให้เกิด ISAAA ขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายในประเทศไทยและภูมิภาค แต่ด้วยเหตุที่เป็นองค์กรต่างชาติจึงไม่ได้รับการยอมรับ จน ISAAA สาขาประเทศไทยได้ปิดตัวเองไปในที่สุดหลังจากเปิดตัวได้ไม่นาน

พวกเขาได้ร่วมกันผลักดันให้จัดตั้งสมาคมแห่งหนึ่งขึ้นเพื่อทำหน้าแทน เพื่อให้สามารถใช้สมาคมนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายจีเอ็มโอและสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างของรัฐได้โดยสะดวก

กรรมการบริหารชุดก่อตั้ง มีนายกสมาคมเป็นอดีตผู้บริหารของเจริญโภคภัณฑ์ และอดีตรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC) ส่วนกรรมการมาจากผู้บริหารของมอนซานโต้ ไบเออร์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารของเจริญโภคภัณฑ์ด้านพืชครบวงจรเป็นที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาของสมาคมที่มาจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีเฉพาะระดับผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสถาบัน และไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการระดับสูงระดับอดีตอธิบดี 2 คนจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น แต่ยังมีอดีตผู้บริหารระดับสูงสุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญในรัฐบาลชั่วคราวด้วย

สมาคมและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญหลายประการ เช่น ผลักดันให้สปช.กลุ่มหนึ่งยกร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่มบทบัญญัติเอื้ออำนวยต่อเทคโนโลยีจีเอ็มโอ ผลักดันให้กฎหมายที่เขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อมอนซานโต้เข้าไปพิจารณาในสปช.อย่างรีบเร่ง เข้าไปผลักดันยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจของรัฐบาลชั่วคราว เข้าไปนั่งเป็นกรรมการในคณะทำงานเรื่องจีเอ็มโอของประเทศทั้งๆที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการผลักดันให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย ฯลฯ

ใครบางคนที่เราเห็นคุยโวโอ้อวดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของจีเอ็มโออยู่หน้าฉาก บางทีเขาอาจเป็นเพียงชิ้นส่วนกระจ้อยร่อยของสายสัมพันธ์ที่มีบรรษัทข้ามชาติด้านเมล็ดพันธุ์และเคมีเกษตรคอยจัดฉากและกำกับการแสดงอยู่ข้างหลัง

ที่มา