องค์กรที่กำลังผลักดันให้ประเทศไทยปลูกจีเอ็มโอ เช่น ISAAA, CropLife, Monsanto และสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยปลูกพืชจีเอ็มโอให้สำเร็จภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ISAAA ได้เข้าพบนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร พวกเขาบิดเบือนว่าระเบียบใหม่ของยุโรปเปิดกว้างให้ประเทศยุโรปปลูกพืชจีเอ็มโอได้โดยสะดวก บ่งชี้ว่าโลกกำลังเปิดรับพืชจีเอ็มโอมากขึ้น ทั้งๆที่จริงๆแล้วระเบียบใหม่ของยุโรปเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอียูสามารถเลือกที่จะไม่ปลูกพืชจีเอ็มโอได้ (Opt-Out)

สิ่งที่ไบโอไทยเตือนรัฐบาลไม่ให้เชื่อถือคำกล่าวของกลุ่มสนับสนุนจีเอ็มโอหลังการเข้าพบของ ISAAA และสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง

เมื่อสกอตแลนด์ประกาศไม่อนุญาตให้มีการปลูกจีเอ็มโอ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558
https://www.theguardian.com/environment/2015/aug/09/scotland-to-issue-fo…
ตามมาด้วยคำประกาศของรัฐบาลเยอรมนีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาที่ใช้ระเบียบใหม่ของยุโรปในการปฏิเสธพืชจีเอ็มโอแม้ว่าพืชบางชนิดจะได้รับอนุญาตให้สารถปลูกได้ในอียูมาก่อน
https://www.reuters.com/article/2015/08/24/us-grain-germany-gmo-idUSKCN0…

ที่จริงภายใต้กฎระเบียบใหม่ของอียู ประเทศสมาชิกมีเวลาจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่จะแจ้งให้ EU Commission ว่าประเทศของตนประสงค์จะไม่ปลูกพืชจีเอ็มโอที่อียูให้การอนุมัติได้ ดังนั้นภายใตระยะเวลาอันใกล้ เราจะเห็นประเทศสมาชิกของอียูประกาศที่จะแบนจีเอ็มโอเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสกอตแลนด์ และเยอรมนี

วันที่ 2 กันยายน 2558 นี้ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ซึ่งผลักดันให้มีการปลูกจีเอ็มโอ จะจัดให้มีการประชุมเรื่อง “พืชจีเอ็ม : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” รัฐบาลชั่วคราวและผู้ติดตามเรื่องจีเอ็มโอพึงรับฟังด้วยสติปัญญา ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนนำข้อมูลไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม

ที่มา: BIOTHAI facebook