กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู)ทยอยประกาศแบนจีเอ็มโอหลังระเบียบใหม่ของยุโรปประกาศใช้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา กรีซ และลัตเวียได้ยื่นต่อ EU Commission เพื่อใช้สิทธิไม่ปลูกพืชจีเอ็มโอ (opt-out) ตามสกอตแลนด์ และเยอรมนีที่ได้ประกาศความจำนงก่อนหน้านี้

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คาดหมายว่าจะมีประเทศสมาชิกอียูอีกหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส และออสเตรีย เป็นต้น จะเข้าร่วมยกเลิกการปลูกจีเอ็มโอ

ตามระเบียบใหม่ของอียูซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภายุโรป (ด้วยคะแนนเสียง 480 ต่อ 159 และงดออกเสียง 58) อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถแบนจีเอ็มโอได้ด้วยเหตุผลพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม การป้องกันการปนเปื้อนของจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือด้วยวัตถุประสงค์ของนโยบายทางการเกษตรแต่ละประเทศ แม้ว่าจีเอ็มโอบางชนิดได้ผ่านความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก European Food Safety Authority (EFSA) ก็ตาม

ตามระเบียบของอียู บริษัทที่ผลักดันจีเอ็มโอมีสิทธิในการแย้งและสามารถแจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมพืชและผลิตภัณฑ์จีเอ็มโออย่างเข้มงวดเพื่อให้มีการทบทวนได้ แต่ประเทศสมาชิกของอียูมีสิทธิเด็ดขาดในการแบนได้โดยชอบอยู่ดี

ที่มา: Biothai Facebook