รัฐบาลฝรั่งเศสโดย Ségolène Royal รัฐมนตรีกระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืน และพลังงาน และ Stéphane Le Foll รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ได้แถลงอย่างเป็นทางการเพื่อแบนการปลูกจีเอ็มโอแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศสที่ออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ฝรั่งเศสยืนยันสิทธิของตนในการยุติการปลูกพืชจีเอ็มโอได้โดยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการเกษตร การใช้ที่ดิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของสังคม จุดยืนของฝรั่งเศสดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบใหม่ของอียูที่ให้แต่ละประเทศสามารถยกเลิกการปลูกพืชจีเอ็มโอได้ (opt-out) แม้ว่าพืชนั้นจะได้รับการอนุมัติให้ปลูกโดย European Food Safety Authority (EFSA) ก็ตาม

พืชและผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอนอกจากไม่ได้มีผลผลิตมากไปกว่าพืชทั่วไปแล้ว ยังถูกตัดต่อพันธุกรรมให้ต้องใช้สารเคมีปราบวัชพืชมากขึ้น ยังไม่มีข้อยุติว่ามีความปลอดภัยในระยะยาว และไม่มีใครสามารถรับประกันผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพได้

จับตา ! การเคลื่อนไหวระลอกใหม่ของมอนซานโต้ที่จับมือร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ของไทยและของโลก ผลักดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่อนุญาตให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอ และผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อประเทศ เกษตรกรรายย่อย และผู้บริโภค


ที่มา : http://sustainablepulse.com/2015/09/17/france-joins-green-wave-of-gm-cro…

อ่านคำแถลงเป็นทางการของรัฐบาลฝรั่งเศส(เป็นภาษาฝรั่งเศส) ได้ที่ http://agriculture.gouv.fr/mais-ogm-le-gouvernement-confirme-le-moratoire

รายงานข่าวของรอยเตอร์ที่ http://www.reuters.com/article/2015/09/17/us-france-gmo-idUSKCN0RH1BV201…

หรือเว็บไซท์สิ่งแวดล้อม http://sustainablepulse.com/2015/09/17/france-joins-green-wave-of-gm-cro…

ที่มา: BIOTHAI facebook