ภายใต้ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปที่ให้อำนาจประเทศสมาชิกมีสิทธิในการแบนการปลูกพืชจีเอ็มโอได้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ทำให้ขณะนี้ (3 ตุลาคม 2015) มีประเทศสมาชิกอียูรวม 16 ประเทศได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก โปแลนด์ ออสเตรีย กรีซ ลิธัวเนีย ลัตเวีย สโลเวเนีย ไซปรัส บัลแกเรีย ลักเซมเบอร์ก ฮังการี และโครเอชีย ประกาศแบนพืชจีเอ็มโอแล้ว รวมทั้งอีก 4 พื้นที่สำคัญคือ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนเหนือ (ในสหราชอาณาจักร) และ Wallonia (ในเบลเยี่ยม) ได้ประกาศแบนการปลูกพืชจีเอ็มโอเช่นกัน

ขณะนี้มีเพียง 5 ประเทศในอียูเท่านั้น (จากทั้งหมด 28 ประเทศ) ที่มีการปลูกพืชจีเอ็มโอได้แก่ สเปน (120,000 แฮกแตร์) โปรตุเกส (6,000 แฮกแตร์) สาธารณรัฐเช็ค (1,700 แฮกแตร์) สโลวาเกีย (400 แฮกแตร์) และโรมาเนีย (2.1 แฮกแตร์) 

ประมาณ 93% ของพื้นที่ปลูกจีเอ็มโอทั้งหมดของอียูอยู่ในประเทศสเปนเพียงประเทศเดียว และมีเพียงข้าวโพดจีเอ็มโอ MON801 สายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่มีการปลูก (ในสเปน เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณ 70% ยังคงปลูกข้าวโพดสายพันธุ์ทั่วไปที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม) 

ข้อที่น่าสังเกตคือ พื้นที่การปลูกพืชจีเอ็มโอในยุโรปกำลังลดลงเป็นลำดับ ประเทศที่เคยปลูกจีเอ็มโอมาก่อน เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และโปแลนด์ บัดนี้ได้ประกาศแบนแล้ว ทำให้ขณะนี้พื้นที่การปลูกจีเอ็มโอของอียูมีสัดส่วนน้อยมาก เหลือเพียง 0.07% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 176 ล้านแฮกแตร์เท่านั้น

นอกเหนือจากประเทศที่ประกาศแบนจีเอ็มโอดังที่ได้กล่าวแล้ว ประเทศที่เหลือส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกอียูก็มิได้มีการปลูกจีเอ็มโอแต่ประการใด เช่น อังกฤษ สวีเดน ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี สโลเวเนีย เอสโตเนีย มอลตา

ประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างรัสเซีย ประเทศที่เป็นที่ตั้งของบรรษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำ เช่นสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งนอรเวย์ ก็ไม่มีการปลูกจีเอ็มโอเช่นเดียวกัน

โดยรัสเซียนอกเหนือจากต่อต้านการปลูกแล้วยังปฏิเสธการนำจีเอ็มโอมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดของตนด้วย

19 ปีของการปลูกพืชจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ ทำให้ประชาชนและรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกลุกขึ้นมาแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า รวมทั้งประชาชนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกเทคโนโลยีนี้ด้วย

ประเทศไทยต้องไม่กระโดดก้าวขึ้นรถไฟสายจีเอ็มโอที่จะนำพาประชาชนไปสู่หุบเหวแห่งการพึ่งพาบรรษัท ในขณะที่มีทางเลือกที่ดีกว่าให้ก้าวเดิน