ร่างกฎหมายเพื่อปิดหูปิดตาคนอเมริกันไม่ให้ทราบที่มาของอาหารหรือที่เรียกกันว่า “กฎหมายมืด” หรือ “DARK Act” ซึ่งผลักดันโดยมอนซานโต้ และบรรษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรและอาหารผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยคะแนนเสียง 275 ต่อ 150 เสียง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยกฎหมายนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการเกษตร วุฒิสภาสหรัฐในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่คณะรัฐมนตรีของไทยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ เช่นเดียวกัน หลังจากที่หน่วยงานต่างๆได้ส่งความเห็นมายังเลขาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา

DARK Act จะส่งผลให้รัฐต่างๆอย่างน้อย 3 รัฐ ที่ผ่านกฎหมายให้มีการติดฉลากจีเอ็มโอแล้ว และอีก 26 รัฐในสหรัฐที่กำลังผลักดันให้มีกฎหมายกลายเป็นหมันไปโดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอสามารถระบุว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ได้อย่างหน้าด้านๆ ผู้บริโภคและประชาชนอเมริกัน ประณามว่าเป็นกฎหมายที่ทำลายสิทธิผู้บริโภค และทำลายหลักการประชาธิปไตยของสังคมอเมริกา

พ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย ถูกร่างขึ้นโดยกลุ่มผู้สนับสนุนจีเอ็มโอ และกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับบริษัทมอนซานโต้ เช่นเดียวกับ DARK Act ร่างกฎหมายนี้ถูกปฏิเสธโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (ก่อนหน้าสภาผู้แทนสหรัฐลงมติเห็นชอบกฎหมายมืดเพียง 1 วัน) เนื่องจากเปิดช่องให้บริษัทเจ้าของพืชจีเอ็มโอไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการทดลองหรือหลังจากที่มีการปลูกในเชิงพาณิชย์แล้ว

มอนซานโต้ไม่เคยลดละการผลักดันแผ่นดินไทยให้เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์การครอบครองเมล็ดพันธุ์และการเกษตรในภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากตัวแทนของบริษัทพร้อมกลุ่มนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯได้เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 (โปรดอ่านคำแถลงของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ที่ http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=94392%3A94…)

หากร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งไปเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ากฎหมายมืดเวอร์ชั่นไทย (ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งๆที่่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ผู้บริโภค กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรชีวภาพและความมั่้นคงทางอาหารของประเทศ) จะผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาแห่งนี้เป็นเพียงสภาตรายางที่สมาชิกทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยผู้นำรัฐบาล

ที่มา: BIOTHAI Facebook