ดร.สวามินาธาน (Mankombu Sambasivan Swaminathan) ซึ่งมีอายุครบ 93 ปีในปีนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปฏิวัติเขียวของอินเดีย และได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เขาเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงของฝ่ายสนับสนุนจีเอ็มโอถึงกับเคยกล่าวว่า “เป็นวิถีทางเดียวที่เราจะเผชิญหน้ากับการท้าทายในอนาคต” เลยทีเดียว

ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีการปลูกฝ้ายจีเอ็มโอในพื้นที่หลายล้านแฮกตาร์ รายงานเกี่ยวกับความล้มเหลวซึ่งรวมไปจนถึงการฆ่าตัวตายของเกษตรกรรายย่อยเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธอีกต่อไป

ที่มา <a href=httpswwwfacebookcombiothainetphotosa4678265332558732054513754587135 data type=URL data id=httpswwwfacebookcombiothainetphotosa4678265332558732054513754587135>Facebook BIOTHAI<a>

บทความล่าสุดของเขาที่เขียนร่วมกับ P.C. Kesavan ได้ยอมรับปัญหาเกี่ยวกับจีเอ็มโอในอินเดียอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรก โดยนอกเหนือพูดถึงปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยแล้ว เขายังได้ยกกรณีปัญหาของพืชจีเอ็มโอต้านทานไกลโฟเซตและคำตัดสินของศาลสหรัฐเกี่ยวกับผลกระทบของไกลโฟเซตต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการตัดต่อพันธุกรรมพืชให้ต้านทานสารกำจัดวัชพืชอื่นเช่นไกลโฟซิเนตด้วย โดย “ข้อเสนอให้มีการทดลองปลูกมัสตาร์ดจีเอ็มโอในอินเดียต้องถูกห้าม”

เป็นเรื่องดีที่เขาได้ทำเรื่องที่ถูกต้องในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ที่พูดความจริง แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาของพืชจีเอ็มโอที่สร้างความทุกข์ยากให้เกษตรกรรายย่อยในอินเดียที่ผ่านมาในอดีตได้ แต่อย่างน้อยก็ได้แก้ไขข้อผิดพลาดในสิ่งที่ตัวเองได้เคยพูด และไม่ให้คำพูดในอดีตของเขาเกี่ยวกับประโยชน์ของจีเอ็มโอถูกใช้เป็นเครื่องมือของบรรษัทและกลุ่มผลประโยชน์ในอนาคต

ที่มา : บทความ Modern technologies for sustainable food and nutrition security โดย P.C. Kesavan and M.S. Swaminathan (2018) ตีพิมพ์ใน Current Science ซึ่งเป็นวารสารวิทยาศาสตร์เก่าแก่ของอินเดีย