จากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวทีเอเปคบีบให้มีการนำเข้าจีเอ็มโอ และส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเตรียมการให้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี ให้สามารถทดลองพืชจีเอ็มโอในไร่นาได้ องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย(BioThai) กรีนพีซ และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มีความเห็นและข้อเสนอต่อเรื่องนี้ในหลายประการดังนี้

1.อเมริกาใช้ประโยชน์จากประเทศไทยมาโดยตลอดในการผลักดันทางการค้าเนื่องจากไม่สามารถส่งอกผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอในตลาดยุโรปและญิปุ่นได้ ซึ่งอเมริกานับเป็นผู้ผลิตอาหารจีเอ็มโอหลักของโลก ดังนั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยไม่ยอมให้ใช้เอเปคเป็นเครื่องมือในการผลักดันและนำเข้าสินค้าจีเอ็มโอของอเมริกา และสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของมนุษย์ในการประชุม SOM ที่ผ่านมา

2.มะละกอเป็นอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยทุกคน ขณะที่ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค การเปิดโอกาสให้ทดลองมะละกอในระดับไร่นามีโอกาสสูงมากที่จะปนเปื้อนทางพันธุกรรมและจะก่อให้เกิดปัญหาเหมือนดังกรณีข้าวโพดพันธุ์สตาลิงค์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นขอเรียกร้องให้มีการยุติการทดลองในระดับไร่นาพร้อมทั้งเปิดเผยสัญญาที่ดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการทดลองและบริษัทข้ามชาติและสถาบันในต่างประเทศ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งก่อให้เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ในอนาคต และสอดคล้องความพยายามของบรรษัมข้ามชาติในการผูกขาดเมล็ดพันธ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรม
3.ไม่เห็นด้วยที่จะมีการทดลองในระดับไร่นาและแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ จนกว่าจะมีการออกกฎหมายและมาตรการในเรื่องความปลอดภัยด้านชีวภาพ และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการออกกฎหมายเรื่องความปลอดภัยด้านชีวภาพโดยเร็ว

แถลงข่าวโดย

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ – องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย(BioThai)

นางสาววรุณวาร สว่างโสภากุล – กรีนพีซ

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง สหพันธ์ – องค์กรผู้บริโภค