ในขณะที่รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้คงอนุญาตการใช้พาราควอตในพืช 5 ชนิด ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด โดยอ้างว่ายังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และกระทรวงเกษตรฯยังไม่มีทางเลือกให้กับเกษตรกรซึ่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ประมาณ 50 ล้านไร่

ไบโอไทยพบว่าพื้นที่ปลูกพืช 5 ชนิดดังกล่าวมีการปลูกในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามรวมกันกว่า 80 ล้านไร่ โดยทัั้งสองประเทศได้ประกาศแบนพาราควอตแล้ว เวียดนามเริ่มต้นแบนแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และมาเลเซียจะเริ่มต้นแบนโดยสิ้นเชิงในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้

ไม่รู้ว่ากลุ่มค้าสารพิษและหน่วยงานราชการที่ยังสนับสนุนสารพิษร้ายแรงดังกล่าวให้ใช้ต่อไปจะมีข้อแก้ตัวอย่างไรอีก เพราะคำกล่าวอ้างที่ว่าการแบนพาราควอตจะทำให้ไทยไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านคงไม่สามารถชักจูงให้ใครเชื่อได้ง่ายๆอีกต่อไป

ส่วนเรื่องที่บอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นให้กับเกษตรกรก็คงฟังไม่ขึ้น เพราะเพื่อนบ้านใกล้เคียงพรมแดนติดกัน ปลูกพืชแบบเดียวกัน สามารถหาทางเลือกที่ดีกว่าได้

จับตาดูว่าเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ มีพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง อย่างที่หลายคนรอคอย พวกเขาจะมีสติปัญญา และความรับผิดชอบทางการเมือง จัดการปัญหาหมักหมมนี้ โดยไม่ปล่อยให้ประเทศจมปลักกับสารพิษได้หรือไม่ อย่างไร ?

ที่มา: BIOTHAI Facebook