สรุปรายการระดมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

มูลนิธิชีววิถี

งานผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2554

  • รายการเมล็ดพันธุ์
  • รายการต้นกล้า
  • ทะเบียนพันธุ์ข้าว
  • สรุปรายการเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์

 

รายการเมล็ดพันธุ์ที่รับบริจาค

ที่ ผู้บริจาค ชนิดเมล็ดพันธุ์ ปริมาณ หมายเหตุ
1 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แคขาว 5 ซอง  
    แคแดง 15 ซอง  
2 มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ข้าวโพดเทียนสีม่วง 50 ซอง  
    ข้าวโพดเทียนสีนวล 50 ซอง  
    ข้าวโพดหวานดอกคูณ 50 ซอง  
    กระเจี๊ยบเขียวต้นเตี้ย 50 ซอง  
    มะเขือเทศเบอร์ 1 1 ถุงใหญ่  
    มะเขือเทศสีดาปน T2  1 ถุงใหญ่  
3 นางนันทา กันตรี จ.สุพรรณบุรี แตงจิง 1 ซอง  
    ข้าวโพดเทียน 1 ซอง  
    ข้าวโพดข้าวเหนียว 1 ซอง  
    ตำลึง 1 ซอง  
    น้ำเต้า 1 ซอง  
    ผักโขมเขียว 1 ซอง  
    ผักกาดเมือง 1 ซอง  
    ผักชีลาว 1 ซอง  
    ผักชีลาว 1 ซอง  
    ผักปลังไต้หวัน 1 ซอง  
    ผักปลังม่วง 1 ซอง  
    พริกลืมเผ็ด 1 ซอง  
    ฟักทอง 1 ซอง  
    มะเขือขื่น 1 ซอง  
    มะเขือจาวมะพร้าว 1 ซอง  
    มะแว้งต้น 1 ซอง  
    มะละกอลูกยาวคอนสาร 1 ซอง  
    มะอึก 1 ซอง  
4 ธนรัช-เหรียญ ใกล้กลาง ฟักข้าว 1 ถุงใหญ่  
  จ.สุพรรณบุรี      
5 ผศ.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ เมล็ดพันธุ์ผัก 140 ซอง  
  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬา      
6 นายราเมศวร์ เลขยัน แตงส้ม (แตงกะเหรี่ยง) 5 ลูกใหญ่  
  จ.อุทัยธานี กระเจี๊ยบขาว 1 ถุงใหญ่  
    ข้าวโพดข้าวเหนียว 1 ถุงใหญ่  
    ถั่วฝักยาว    
    ถั่วพู    
    ผักโขมจีน 1 ถุงใหญ่  
7 บ้านไร่ดินดีใจ จ.อุทัยธานี ข้าวหอมนิล 12 กก.  
  (หทัยชนก อินทรกำแหง และ ถั่วเล็บมือนาง    
  กำพล กาหลง) ส้มซ่า    
    มันมือเสือ 10 กก.  
8 นายสุพจน์ สีใจเพชร ข้าวโพดข้าวเหนียว 1 ถุงใหญ่  
  อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ถั่วนิ้วนางเล็ก เขียว 1 ถุงใหญ่  
    ถั่วนิ้วนางเล็ก แดง 1 ถุงใหญ่  
    ถั่วปลี 1 ถุงใหญ่  
    ถั่วพู 1 ถุงใหญ่  
    น้ำเต้า 1 ถุงใหญ่  
    บวบหอมกลาง 1 ถุงใหญ่  
    บวบหอมป้อมเล็ก 1 ถุงใหญ่  
    บวบหอมยาว 1 ถุงใหญ่  
    ผักกาดหิ่น 1 ถุงใหญ่  
9 โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ แคขาว    
    กระเจี๊ยบแดง    
    ข้าวโพดเทียน    
    ข้าวโพดหวาน     
    ข้าวหน่วยเขือ    
    ขี้เหล็กหวาน    
    ขี้พร้า    
    ดอกไม้จีน    
    ถั่วเขียว    
    ถั่วพู    
    ถั่วหรั่ง    
    น้ำเต้า    
    น้ำเต้าออม    
    บวบเหลี่ยม    
    พริกชีหอม    
    พริกหอมเหลือง    
    ฟักข้าว (ขี้พร้าไฟ)    
    ฟักทอง    
    มะเขือกลม    
    มะเขือมัน    
    มะรุม    
    มะละกอ     
    มะอึก    
    มะเขือ   ผลสด
    มะเขือพวง   ผลสด
    มะเขือมัน   ผลสด
    มะรุม   ผลสด
    รามใหญ่   ผลสด
10 กลุ่มองค์กรชาวบ้านบัวใหญ่บัวลาย      
  จ.นครราชสีมา      
  1) นายปรีชา มาตรวังแสง แตงไทย    
    โหระพา    
    ถั่วฝักยาว    
    ถั่วพลูฝักม่วง (อร่อยไม่เหม็นเขียว)    
    ผักกาด    
    ผักชีลาว    
    พริกดอ    
    ฟักทอง    
    มะเขือคางกบ    
  2) นายอกนิษฐ์ ป้องภัย กระเจี๊ยบแดง    
  3) นายดวงจันทร์ แตงไทย    
    ถั่วแปบ (ฝักเล็ก)    
    ถั่วแปบ (ฝักใหญ่)    
    ฟักทอง    
    มะละกอ (ทำส้มตำ)    
  4) นางดวงใจ วิชาผา ถั่วปลี    
  5) นายถวิล วิเศษธร ถั่วฝักยาว    
    ผักกาดกวางตุ้ง    
  6) นายสายพิน นายสำราญ ลือไชย ถั่วพลู (ฝักสั้น)    
  7) นายอุทะ กงชัยภูมิ ถั่วพุ่ม (ฝักยาวไม่ต้องทำค้าง)    
    น้ำเต้า (ลูกยาว)    
  8) นางไหล นายประดิษฐ์ น้ำเต้า (ลูกใหญ่)    
    บวบหอม    
  9) นางพรรณี ศรีมา บวบงู    
    แฟง    
    มะละกอ    
  10) นางหวานเมือง ใจดี บวบหอม    
    บวบเหลี่ยม    
  11) น้องแนน ฟักทอง    
  12) นางจันพ็ญ ไชยนิคม ฟักทอง    
    มะละกอจำปาดะ    
  13) นางทองใส แทกกระโทก ฟักทอง (มันอร่อย)    
  14) นางปัน ไชยนิคม ฟักทอง    
    แฟง    
  15) นางเล็ก ฮาดเศษ แฟง    
  16) นางยุพิน นวลนอก แฟง (ลูกยาว)    
  17) นางเฉลียว ภักดีลูน มะเขือคางกบ    
  18) นางสุดา นายบุญ ปะมาคะโม กระเจี๊ยบเขียว    
    กระเจี๊ยบแดง    
    บวบหอม    
    ผักกาดเขียวปลี    
    ผักกาดขาว    
    ผักกาดหิ่น    
    ผักชี    
    ผักชีลาว    
    ฟักทอง    
  19) นายสมศรี ยศม้าว ถั่วพุ่ม    
    มะละกอ (ลูกยาว)    
    มะละกอ (ลูกสั้นกรอบดี)    
  20) นายสมศักดิ์ ยศม้าว มะละกอ พื้นบ้าน    
    มะละกอ สามสายพันธุ์    
11 รับบริจาคงานมหกรรมเกษตร แค     
  อินทรีย์ภาคเหนือ  แตงไร่    
  วันที่ 28-29 ต.ค.54 เชียงใหม่ โหระพา    
    กระเจี๊ยบเขียว    
    กะเพรา    
    คะน้า    
    ถั่ว    
    พริก 1 ถุงใหญ่  
    พริกขี้หนู    
    พริกหลวง    
    ฟักทองคางคก    
    มะเขือเทศ 1 ถุงใหญ่  
    มะระขี้นก    
    มะรุม    
12 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.แม่แตง กระเจี๊ยบเขียว รวม 70 ซอง รวมโดยประมาณ
    กระเจี๊ยบแดง    
    กระถินบ้าน    
    ข้าวโพดสีเทียน    
    ดอกข้าว    
    ถั่วเขียว    
    ถั่วแดง    
    ถั่วดำ    
    ถั่วปลี    
    ถั่วฝักยาว    
    ถั่วพู    
    ผักกาดจ้อน    
    ผักชี    
    ผักบุ้งจีน    
    ฟักเขียว    
    ฟักทอง    
    มะเขือขาว    
    มะละกอ    
13 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  แตงไทย รวม 110 ซอง รวมโดยประมาณ
  อ.สันกำแพง โสน    
    กระเจี๊ยบ    
    กระเทียม    
    กระถิน     
    กะเพราดอย    
    กะหล่ำปลี    
    ข้าวโพดข้าวเหนียว    
    ข้าวโพดดอย    
    คะน้า    
    งาขี้ม่อน    
    ถั่วแป๋    
    ถั่วปลี    
    ถั่วฝักยาว    
    ถั่วฝักยาวดอย    
    ถั่วพู    
    ถั่วลิสง    
    บวบเหลี่ยม    
    ผักกาดเขียว     
    ผักกาดขาวเมือง    
    ผักกาดจ้อน    
    ผักชี    
    ผักชีลาว    
    ผักบุ้งจีน    
    ผักปลัง    
    พริกกะเหรี่ยง    
    ฟักแฟง    
    ฟักทอง    
    ฟักทองญี่ปุ่น    
    มะแขว่น    
    มะระ     
    มะรุม    
    มะละกอ    
    ยี่หร่า    
    ละมุด    
    สะเปาลม    
    หอมแดงดอย    
    อัญชัน    
14 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เม็ดยาสูบ รวม 100 ซอง รวมโดยประมาณ
  อ.สันทราย แคขาว    
    แครอท    
    แตงไทย    
    แตงกวา     
    แตงกวาดอย    
    กระเจี๊ยบ    
    กระถินบ้าน    
    กวางตุ้งดอก    
    กะหล่ำปลี    
    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
    ถั่วเขียว    
    ถั่วเบกี้    
    ถั่วแดง    
    ถั่วปลี    
    ถั่วพู    
    น้ำเต้า    
    บวบเหลี่ยม    
    ผักกาดแม้ว    
    ผักบุ้งจีน    
    พริก    
    พริกชี้ฟ้า    
    ฟักเขียว    
    ฟักทอง    
    ฟักทองญี่ปุ่น    
    มะเขือเทศ    
    มะเขือเปราะเจ้าพระยา    
    มะเขือยาว    
    มะละกอ    
    มันดอย    
    ลูกเดือย    
    ลูกยอ    
    ลูกสน    
    สะกอคา    
15 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ แคแดง รวม 200 ซอง รวมโดยประมาณ
  อ.สารภี อ.หางดง และ อ.ดอยสะเก็ด โหระพา    
    กระเจี๊ยบเขียว    
    กวางตุ้ง     
    ข้าวโพด    
    ถั่วดำ    
    ถั่วพู    
    น้ำเต้า    
    น้ำเต้า    
    บวบ    
    บวบหอม    
    ผักกาดจ้อน    
    ผักกาดจ้อนเมือง    
    ผักกาดหอม    
    ผักชี    
    ผักบุ้งจีน    
    พริกเม็ดใหญ่    
    พริกขี้หนู    
    ฟักเขียว    
    มะเขือเจ้าพระยา    
    มะเขือหวาน    
16 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ แครอท รวม 150 ซอง  รวมโดยประมาณ
  อ.สันป่าตอง แตงไทย    
    แตงกวา    
    โหระพา    
    กระเจี๊ยบแดง    
    กะเพรา    
    กะหล่ำปลี    
    ข้าวโพดข้าวเหนียว    
    ข้าวดอย    
    งาขี้ม่อน    
    ถั่วแดง    
    ถั่วดิน    
    ถั่วปลี    
    ถั่วฝักยาวดอย    
    ถั่วพู    
    บวบเหลี่ยม    
    บวบหอม    
    ผักกาดเขียว    
    ผักกาดจ้อน    
    ผักชี    
    ผักบุ้ง     
    ผักปลัง    
    พริกชี้ฟ้า    
    ฟักแฟง    
    ฟักทอง    
    ฟักทองญี่ปุ่น    
    มะเขือเทศ    
    มะแขว่น    
    มะแว้ง     
    มะขามป้อม    
    มะรุม    
    มะละกอ    
    มันนก    
    ละมุด    
17 กลุ่มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน จ.พิษณุโลก กระเจี๊ยบเขียว 50 ซอง รวม 400 ซอง
  (Seed Exchange) กระเพรา 50 ซอง  
    ข้าวโพดข้าวเหนียว 50 ซอง  
    ถั่วเล็บมือนาง 50 ซอง  
    ถั่วพู 50 ซอง  
    ผ้กกาดหิ่น 50 ซอง  
    ผักกาดจ้อน 50 ซอง  
    มะกรูด 50 ซอง  
18 กลุ่มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน    แคขาวต้นเตี้ย 50 ซอง รวม 800 ซอง
  จ.สิงห์บุรี กระเจี๊ยบเขียว 50 ซอง  
    ถั่วพู 50 ซอง  
    ฟักแฟง 50 ซอง บวกอีก 1 ถุงใหญ่
    ฟักข้าว 50 ซอง  
    ฟักทอง 50 ซอง  
    ฟ้าทะลายโจร 50 ซอง  
    มะเขือพวง 50 ซอง  
    มะแว้งเครือ 50 ซอง  
    มะแว้งต้น 50 ซอง  
    มะกรูด 50 ซอง  
    มะระขี้นก 50 ซอง  
    มะรุม 50 ซอง  
    มะอึก 50 ซอง  
    ยอ 50 ซอง  
    อัญชัน 50 ซอง บวกอีก 1 ถุงใหญ่
    ตำลึง 3 ถุงใหญ่ เถาสด
    มะอึก 50 ลูก ลูกสด
19 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน กระเจี๊ยบเขียว 1000 ซอง รวมทั้งหมด
  และเครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิ กระเทียม    
  ในที่ดินทำกินเทือกเขาเพชรบูรณ์ งาขาว    
  อ.คอนสาร งาดำ    
    งาหอม    
    ดอกไม้จีน    
    ถั่วเขียว    
    ถั่วเหลือง    
    ถั่วแดง    
    ถั่วดำ    
    ถั่วปี    
    น้ำเต้า    
    บวบเหลี่ยม    
    บวบหอม    
    ผักกวางตุ้ง    
    ผักกาด    
    ผักชีลาว    
    ฟักหอม    
    มะละกอ    
    ลูกเดือย    
    หอมป้อม    
20 โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ข้าวโพด 25 กก. รวมทั้งหมด
    ผักเสี้ยน    
    ผักชี    
    กวางตุ้ง    
    พริก    
    มะละกอ    
    มะเขือต่างๆ    
21 โรงเรียนชาวนาบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง น้ำเต้ายักษ์ 2 ลูก  
  อ.หนองบัว เมล็ดบวบยาว 1 กก.  
    เมล็ดพียธุ์ผักคละชนิด  1 ถุง   
22 โรงเรียนชาวนาบ้านลาน อ.แม่เปิน ถั่วเนื้อ 1 กก.  
    ถั่วพู 1 กก.  
    ถั่วดำ 1 กก.  

 

รายการต้นกล้า

 

ที่ ผู้บริจาค ชนิดต้นกล้าพันธุ์ ปริมาณ หมายเหตุ
1 ซื้อจากเงินที่รับบริจาค คื่นช่าย 80 ต้น  
    พริกเม็ดใหญ่  200 ต้น  
    พริกแกวเม็ดเล็ก 120 ต้น  
    มะเขือเจ้าพระยา 250 ต้น  
    มะเขือยาว 50 ต้น  
    มะละกอแขกดำ 250 ต้น  
    หอมแบ่ง 50 ต้น  
2 ผศ.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ มะยงชิด 100 ต้น  
3 คุณลุงปทุม  มะนาวแป้น 20 ต้น ร้านขายต้นไม้-สุโขทัย
4 โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ เตยหอม 100 กิ่ง  
    เผือก 20 กก.  
    แก้วมังกร 20 กิ่ง  
    กลิ้งกลางดง 1 กระสอบปุ๋ย  
    ข่า 1 กระสอบปุ๋ย  
    ต้นเหลียง 220 ต้น  
    ต้นหมาก 50 ต้น  
    ตะไคร้ 50 กก.  
    มะพร้าวน้ำหอม 220 ต้น  
    มะม่วงพิมเสนเบา 425 ต้น  
    มันเลือดหมู 5 กก.  
    มันสำปะหลัง 500 กิ่ง  
    รามใหญ่ 15 ต้น  
    ลูกตาล 1 กระสอบปุ๋ย  
    ลูกหมาก 20 กก.  
    สะตอ 170 ต้น  
5 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ข่า 120 ต้น  
  จ.ยโสธร ตะไคร้ 150 ต้น  
    ผักชีฝรั่ง 100 ต้น  
    พริก 150 ต้น  
    มะเขือลูกกลม 120 ต้น  
6 สวนละอองฟ้า จ.นครนายก แคขาว 50 ต้น  
  คุณชาตรี-คุณขนิษฐา โสวรรณตระกูล ขนุนมาเลย์ 10 ต้น  
    ชะอม 150 กิ่ง  
    ผักหวานบ้าน 100 ต้น  
    มะกรูด 8 ต้น  
    มะละกอ  100 ต้น  
    ยางนา 50 ต้น  
7  โรงเรียนชาวนาบ้านวังแจง กล้วยน้ำว้า 10 หน่อ  
8 โรงเรียนชาวนาบ้านน้ำทรง กล้วยหอม 5 หน่อ  
9 โรงเรียนชาวนาบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ข่า 100 กก.  
    ขิง 10 กก.  
    ตะไคร้ 70 กก.  
    หน่อกล้วยหอม 3 หน่อ  
10 โรงเรียนชาวนาบ้านลาน อ.แม่เปิน มะขามยักษ์ 5 ต้น  

 

 

 

 

ทะเบียนพันธุ์ข้าว

 

ที่ ผู้บริจาค ชนิดพันธุ์ จำนวน หมายเหตุ
1 มูลนิธิข้าวขวัญ ปทุม 80 (กข 31) 150 กก.  
2 โรงเรียนชาวนาบ้านหนองตายาย กข 47 50 กก.  
3 เครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.พัทลุง หอมปทุม 100 กก.  
4 โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ ข้าวพันธุ์นาสีทอง 100 กก. ข้าวนาปี / ข้าวเจ้า
5 โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน กข 15 475 กก. 19 กระสอบๆ ละ 25 กก.
6 เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน กอเดียว 40 กก.  
    หอมสกล 26 กก  
    มะลิ 105 40 กก.  
    แผ่แดง 1.2 กก.  
    กอเดียวเล็ก 3 ขีด  
7 โรงเรียนชาวนาบ้านลาน อ.แม่เปิน เหนียวแดง 1 กก.  
    เหนียวดำ 1 กก.  
    เหลืองทอง 1 กก.  
    แพร่สวรรค์ 1 กก.  
    กข 6 1 กก.  
    น้ำเกรียน 1 กก.  
    มะลิแดง 1 กก.  
    สันป่าตอง 1 กก.  
    หวัน 2 1 กก.  
    หอมนิล 1 กก.  
    หอมสวรรค์ 1 กก.  
8 บ้านเปิน ข้าวเหนียวดำ 1 เรียง  
    ข้าวเหนียวพันธุ์ฮางฮี 1 เรียง  
    จำแดงเมืองเลย 1 เรียง  
    มะลิแดง 1 เรียง  
    สันป่าตอง 1 เรียง  
    หอมนิล 1 เรียง  

 

 

สรุปรายการเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์พื้นบ้านที่ร่วมบริจาค

 

ที่ ชนิดพันธุ์
  ข้าว
1 เหนียวแดง
2 เหนียวดำ
3 เหลืองทอง
4 แผ่แดง
5 แพร่สวรรค์
6 กข 15
7 กข 47
8 กข 6
9 กอเดียว
10 กอเดียวเล็ก
11 ข้าวเหนียวดำ
12 ข้าวเหนียวพันธุ์ฮางฮี
13 ข้าวพันธุ์นาสีทอง
14 จำแดงเมืองเลย
15 น้ำเกรียน
16 ปทุม 80 (กข 31)
17 มะลิ 105
18 มะลิแดง
19 สันป่าตอง
20 หวัน 2
21 หอมนิล
22 หอมปทุม
23 หอมสกล
24 หอมสวรรค์
  ต้นกล้าพันธุ์พื้นบ้าน
1 เตยหอม
2 เผือก
3 แก้วมังกร
4 แคขาว
5 กล้วยน้ำว้า
6 กล้วยหอม
7 กลิ้งกลางดง
8 ขนุนมาเลย์
9 ข่า
10 ขิง
11 คื่นช่าย
12 ชะอม
13 ต้นเหลียง
14 ต้นหมาก
15 ตะไคร้
16 ผักชีฝรั่ง
17 ผักหวานบ้าน
18 พริก
19 พริกเม็ดใหญ่ 
20 พริกแกวเม็ดเล็ก
21 มะเขือเจ้าพระยา
22 มะเขือยาว
23 มะเขือลูกกลม
24 มะกรูด
25 มะขามยักษ์
26 มะนาวแป้น
27 มะพร้าวน้ำหอม
28 มะม่วงพิมเสนเบา
29 มะยงชิด
30 มะละกอ 
31 มะละกอแขกดำ
32 มันเลือดหมู
33 มันสำปะหลัง
34 ยางนา
35 รามใหญ่
36 ลูกตาล
37 ลูกหมาก
38 สะตอ
39 หอมแบ่ง
  เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
1 แคแดง
2 แคขาว
3 แคขาวต้นเตี้ย
4 แครอท
5 แตงไทย
6 แตงไร่
7 แตงกวา
8 แตงกวาดอย
9 แตงจิง
10 แตงส้ม (แตงกะเหรี่ยง)
11 แฟง
12 โสน
13 โหระพา
14 กระเจี๊ยบเขียว
15 กระเจี๊ยบเขียวต้นเตี้ย
16 กระเจี๊ยบแดง
17 กระเจี๊ยบขาว
18 กระเทียม
19 กระเพรา
20 กระถิน 
21 กระถินบ้าน
22 กวางตุ้ง 
23 กวางตุ้งดอก
24 กะเพรา
25 กะเพราดอย
26 กะหล่ำปลี
27 ข้าวโพด
28 ข้าวโพดเทียน
29 ข้าวโพดเทียนสีนวล
30 ข้าวโพดเทียนสีม่วง
31 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
32 ข้าวโพดข้าวเหนียว
33 ข้าวโพดดอย
34 ข้าวโพดสีเทียน
35 ข้าวโพดหวาน 
36 ข้าวโพดหวานดอกคูณ
37 ขี้เหล็กหวาน
38 ขี้พร้า
39 คะน้า
40 งาขาว
41 งาขี้ม่อน
42 งาดำ
43 งาหอม
44 ดอกไม้จีน
45 ดอกข้าว
46 ตำลึง
47 ถั่วเขียว
48 ถั่วเนื้อ
49 ถั่วเบกี้
50 ถั่วเล็บมือนาง
51 ถั่วเหลือง
52 ถั่วแดง
53 ถั่วแป๋
54 ถั่วแปบ (ฝักเล็ก)
55 ถั่วแปบ (ฝักใหญ่)
56 ถั่วดำ
57 ถั่วดิน
58 ถั่วนิ้วนางเล็ก เขียว
59 ถั่วนิ้วนางเล็ก แดง
60 ถั่วปลี
61 ถั่วฝักยาว
62 ถั่วฝักยาวดอย
63 ถั่วพูฝักม่วง 
64 ถั่วพุ่ม
65 ถั่วพู
66 ถั่วลิสง
67 ถั่วหรั่ง
68 น้ำเต้า
69 น้ำเต้า (ลูกใหญ่)
70 น้ำเต้า (ลูกยาว)
71 น้ำเต้ายักษ์
72 น้ำเต้าออม
73 บวบเหลี่ยม
74 บวบงู
75 บวบยาว
76 บวบหอม
77 บวบหอมกลาง
78 บวบหอมป้อมเล็ก
79 บวบหอมยาว
80 ผ้กกาดหิ่น
81 ผักเสี้ยน
82 ผักโขมเขียว
83 ผักโขมจีน
84 ผักกาดเขียว 
85 ผักกาดเขียวปลี
86 ผักกาดเมือง
87 ผักกาดแม้ว
88 ผักกาดกวางตุ้ง
89 ผักกาดขาว
90 ผักกาดขาวเมือง
91 ผักกาดจ้อน
92 ผักกาดจ้อนเมือง
93 ผักกาดหอม
94 ผักกาดหิ่น
95 ผักชี
96 ผักชีลาว
97 ผักชีลาว
98 ผักบุ้ง 
99 ผักบุ้งจีน
100 ผักปลัง
101 ผักปลังไต้หวัน
102 ผักปลังม่วง
103 พริก
104 พริกเม็ดใหญ่
105 พริกกะเหรี่ยง
106 พริกขี้หนู
107 พริกชี้ฟ้า
108 พริกชีหอม
109 พริกดอ
110 พริกลืมเผ็ด
111 พริกหลวง
112 พริกหอมเหลือง
113 ฟักเขียว
114 ฟักแฟง
115 ฟักข้าว
116 ฟักข้าว (ขี้พร้าไฟ)
117 ฟักทอง
118 ฟักทองคางคก
119 ฟักทองญี่ปุ่น
120 ฟักหอม
121 ฟ้าทะลายโจร
122 มะเขือ
123 มะเขือเจ้าพระยา
124 มะเขือเทศ
125 มะเขือเทศเบอร์ 1
126 มะเขือเทศสีดาปน T2 
127 มะเขือเปราะเจ้าพระยา
128 มะเขือกลม
129 มะเขือขาว
130 มะเขือขื่น
131 มะเขือคางกบ
132 มะเขือจาวมะพร้าว
133 มะเขือพวง
134 มะเขือมัน
135 มะเขือยาว
136 มะเขือหวาน
137 มะแขว่น
138 มะแว้งเครือ
139 มะแว้งต้น
140 มะกรูด
141 มะขามป้อม
142 มะระ 
143 มะระขี้นก
144 มะรุม
145 มะละกอ (ทำส้มตำ)
146 มะละกอ (ลูกยาว)
147 มะละกอ (ลูกสั้นกรอบ)
148 มะละกอ พื้นบ้าน
149 มะละกอ สามสายพันธุ์
150 มะละกอจำปาดะ
151 มะละกอลูกยาวคอนสาร
152 มะอึก
153 มันดอย
154 มันนก
155 มันมือเสือ
156 ยาสูบ
157 ยี่หร่า
158 รามใหญ่
159 ละมุด
160 ลูกเดือย
161 ลูกยอ
162 ลูกสน
163 ส้มซ่า
164 สะเปาลม
165 สะกอคา
166 หอมแดงดอย
167 หอมป้อม
168 อัญชัน

 

 

 

 

 

เนื้อหา: