304 กินได้ ฤดูข้าวใหม่ปลามัน

เมื่อความมั่นคงทางอาหารถูกคุกคามจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมภายใต้การส่งเสริมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายต่อหลายฉบับ ความอร่อยของอาหารจากหลากหลายรสชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นจึงถูกคุกคามตามไปด้วยจากการลดลงของพื้นที่ผลิตอาหาร
 
ความอุดสมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหาร ‘จากเขาใหญ่ ผ่านทุ่งข้าว สู่อ่าวไทย’ กำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤต เนื่องด้วยเพราะพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และชายฝั่ง ของลุ่มน้ำบางปะกงที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคตะวันออก ตั้งแต่สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ที่เป็นพื้นที่ผลิตอาหารซึ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจโลกเข้าด้วยกันนั้นกำลังถูกคุกคามจากการพัฒนาที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่คำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ท่าเรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย
 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรมที่สืบทอดมายาวนานนับแต่อดีตสู่ปัจจุบัน โดยมีถนน 304 เป็นเส้นทางเชื่อมโยง กำลังจะขาดสะบั้นลง!
 
ดังนั้นเพื่อเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันและเชื่อมร้อยผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภคภายใต้เป้าหมายการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อพลเมืองไทยและโลกได้มีความมั่นคงทางอาหารที่ทั้งอร่อย ปลอดภัย และมีโภชนาการสูงไว้บริโภค กลุ่มคนในท้องถิ่นลุ่มน้ำบางปะกงจึงจัดกิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย ‘304 กินได้ ฤดูข้าวใหม่ปลามัน’ ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม2556 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ขึ้น เพื่อชักชวนประชาชนทั้งในลุ่มน้ำบางปะกงและผู้บริโภคในกรุงเทพ ฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องแหล่งความมั่นคงทางอาหารใกล้เมืองกรุง
ภายในงานนอกจากจะพบกับ ลายแทง 304 กินได้’ จากป่าเขา ผ่านทุ่งข้าว สู่อ่าวไทย, กล้าพันธุ์ไม้จากรอยต่อป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก, พืชหัวและมันป่า มันพื้นบ้าน, ยาสมุนไพร, รู้จักข้าวหอมมะลิบางคล้าต้นกำเนิดหอมมะลิ105, กินขนมจีนสีธรรมชาติและผักพื้นบ้านนานากับกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต, กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียดอินทรีย์จากท้องนาเมืองกบินทร์และรู้จักการทำ และชิมเกลือจากนาเกลือแหล่งสุดท้ายของลุ่มน้ำบางปะกง พร้อมกุ้ง หอย ปลา สด ๆ ตลอดจนสิ้นค้าพื้นบ้านและกิจกรรมสาระบันเทิงอื่นๆ มากมาย แล้ว ยังมีการเสวนาของผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรผู้แข็งขันในความเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรไทยและโลกด้วย
 
 
กำหนดการ
กิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย ‘304 กินได้ ฤดูข้าวใหม่ปลามัน”
18 มกราคม 2556
10.00 น. เปิดตลาด 304 กินได้
14.00 น. สาธิตไอติมมันพื้นบ้าน บัวลอยนพรัตน์จากสีธรรมชาติ
17.30 น. เสวนา "304 กินได้ ทำไมต้องปกป้องพื้นที่อาหาร"
ผู้ร่วมเสวนา
คุณสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณนันทวัน หาญดี เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา
คุณนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม
คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา โครงการกินเปลี่ยนโลก
ดำเนินการเสวนา โดย คุณโบ ดวงพร ทรงวิศวะ รายการกิน อยู่ คือ
ดำเนินรายการโดย ดวงพร ทรงวิศวะ (คุณโบว์) จากรายการกิน อยู่ คือ)
 
19 มกราคม 2556
10.00 น. เปิดตลาด 304 กินได้
14.00 น. สาธิตห่อข้าวต้มใบกระพ้อ
15.00 น. การแข่งขันเชิงวัฒนธรรม 'ฝัดข้าว’
16.00 น  เสวนา 'ข้าว วัฒนธรรม การค้า การเมือง' 
ผู้ร่วมเสวนา
คุณกิจเจริญ บุญรอด ชาวนารุ่นใหม่ เครือข่ายวนเกษตร
ยายเติม พรมมา ชาวนารุ่นดั้งเดิมจากกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
คุณขวัญชัย รักษาพันธุ์ ชาวนานักต่อสู้ยุคสหพันธ์ชาวนาชาวไร่
คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai)
ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล จากรายการเช้าทันโลก FM 96.5
 
20 มกราคม 2556
10.00 น. เปิดตลาด 304 กินได้
14.00 น. สาธิต
15.00 น. การแข่งขันเชิงวัฒนธรรม 'หุงข้าว ปิ้งปลา'
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ
นันทวัน 081 781 0091
กัญจน์ 081 649 4224