หนังสือการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร ประจำปี 2555

หนังสือการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร จัดเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

จำนวนหน้า: 
136
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด
ผู้จัดพิมพ์: 
แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร
แผนงานส่งเสริมการพัฒนาระบบเพื่อสุขภาวะของเกษตรกรและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ปีที่พิมพ์: 
กุมภาพันธ์ 2555
รหัสหนังสือ: 
ไม่มี