ครัวโลก ครัวไทย จะไปไหนหรือ

สังคมไทยมีความหลากหลายทั้งเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการเกษตรกรรม ส่งผลให้อาหารการกินและการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรแตกต่างกันไป

จำนวนหน้า: 
44
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
แซทโฟร์ พริ้นติ้ง