คู่มือ เกษตรกรรมธรรมชาติ

เกษตรกรรม บทเรียนจากธรรมชาติ
ดินดีด้วยปุ๋ยหมัก
รักดิน ต้องคลุมดิน
ปรับปรุงดินนา ด้วยปุ๋ยพืชสด
การปลูกพืชผสมผสาน

จำนวนหน้า: 
49
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
จัดทำโดย เจวีซี ลาว