กรอบแนวคิด กฎหมายไทย ในระบบอาหาร

กฎหมายในระบบอาหารไทย เป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบหยกขึ้นมาในทุกครั้งที่มีการทบทวนถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบอาหาร

จำนวนหน้า: 
61
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รหัสหนังสือ: 
9749545478