ย้อนรอยไปเมื่อ 4 ปีก่อน (26 ก.ค.2562) “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ขณะเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้ลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการเกษตร ได้อย่างน่าสนใจ สื่อหลายฉบับนำเสนอเนื้อหาการอภิปรายของเขาต่อสาธารณะ รวมทั้งได้รับคำชมจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

“ชื่นชมแนวคิด ด้วยความสัตย์จริง บางอันผมตอบไม่ได้ ท่านทำการบ้านมาหนักจริงๆ ปัญหาที่ดิน เป็นกระดุมเม็ดแรกจริง ทำอย่างไรให้ไปถึงกระดุมเม็ดที่ 2 ผมและรองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไปแก้เรื่องหนี้นอกระบบ ยอมรับว่ามีจริงๆ บางคนก็เอาไปเข้าระบบหนี้อีก มีบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย ต้องหาทางแก้ให้เขา ถ้าเราทำให้คน 30 ล้านคน ที่เป็นเกษตรกรในแผ่นดินนี้สุขไม่ได้ ประเทศไม่มีทางเป็นสุข”

ปัจจุบันพิธา ลิ้มเจริญรันต์ และพรรคก้าวไกลของเขาได้รับการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยได้ประกาศเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี และแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

ไบโอไทยนำคำอภิปรายของเขามานำเสนอ เพื่อให้ได้ทราบทัศนะและแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นผลสำเร็จ

เม็ดที่ 1 ปัญหาที่ดิน: 90% ของที่ดินถือครองโดยคนเพียง 10% ซึ่ง 75% เป็นคนไทยที่ไม่มีโฉนดเป็นของตนเอง และชาวนา 45% ยังต้องเช่าที่ดินอยู่ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

เม็ดที่ 2 ปัญหาหนี้สิน: หากเกษตรกรอยู่ในวงจรหนี้สิน สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือการรีบใช้หนี้ให้ได้ และทำให้ติดลูปปลูกพืชซ้ำๆ เดิมๆ จนเป็นปัจจัยกดดันราคา

เม็ดที่ 3 ต้นทุนสูง: เกษตรกรทำงานด้วยต้นทุนสูง แต่ได้ราคาต่ำ ทำให้ไม่สามารถเก็บออม และไม่มีเงินทุนเป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถเข้าถึงการแปรรูปและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

กระดุมเม็ดที่ 4 นวัตกรรม: การแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกัญชามีคุณค่ามากกว่ามูลค่า และห่วงว่าคนไทยต้องนำเข้ากัญชา และมีทุนใหญ่ผูกขาดผลประโยชน์ คำถามคือจะผลักดันกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียได้อย่างไร

กระดุมเม็ดที่ 5 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: หลายคนต้องการพัฒนาตัวเองจากผู้ผลิต เป็นผู้ให้บริการเกษตรเชิงท่องเที่ยว แต่ติดปัญหาที่กระดุมเม็ดที่ 1 เหมือนเดิม

โดย แนวทางข้อเสนอของพรรคก้าวไกลได้ตอกย้ำแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับการเลือกตั้ง 2566 ไว้ดังนี้

ชุดนโยบายเกษตรไทยก้าวหน้า ที่จะช่วยติด “กระดุม 5 เม็ด” เพื่อเปลี่ยนชีวิตเกษตรไทยให้ดีกว่าเดิม

เม็ด 1 = ที่ดิน : ปฏิรูปที่ดิน คืนที่ดินประชาชน 10 ล้านไร่

กองทุนพิสูจน์สิทธิ 10,000 ล้านบาท ยุติข้อพิพาท-ออกเอกสารสิทธิ์ให้เกษตรกร
ออกโฉนด ส.ป.ก. – นิคมสหกรณ์
ตั้งธนาคารที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชน
เปลี่ยนระบบภาษีที่ดิน กระจายที่ดินออกจากมือนายทุน

เม็ด 2 = หนี้สิน : ปลดหนี้เกษตรกร

ปลดหนี้ ธ.ก.ส. เกษตรกรสูงวัย จ่ายหนี้ถึงครึ่ง รัฐยกอีกครึ่งให้ทันที
ต้นไม้ปลดหนี้ เช่าที่เกษตรกรปลูกไม้มีค่า
หลังคาปลดหนี้ เช่าหลังคาบ้าน ติดแผงโซลาร์ ขายไฟฟ้าปลดหนี้
หมดยุคหาเงินจ่ายดอก ทุกบาทที่จ่ายหนี้ต้องลดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย

เม็ด 3 = ต้นทุน : ลดต้นทุน น้ำ-ปุ๋ย-เครื่องจักร

เพิ่มงบพัฒนาแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น 25,000 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน 90 ล้านไร่
ปุ๋ยสั่งตัด แม่ปุ๋ยราคาถูก ผ่านสหกรณ์-กลุ่มเกษตร-วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มเงินทุน ขยายตลาด
ดอกเบี้ย 0% ผ่อนโดรน รถไถ รถดำนา เครื่องจักรการเกษตร

เม็ด 4 = นวัตกรรม : สร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า

สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
พัฒนาสินค้าชุมชน 1 ท้องถิ่น 1 โรงงานสินค้าแปรรูป
อาหารโรงเรียนจากชุมชน ตัดวงจรสินค้าเกษตร ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
เปิดตลาดโลก สร้างโอกาสเกษตรกรไทย

เม็ด 5 = ต่อยอด : หารายได้ต่อยอด เพื่อเกษตรกรไทยก้าวหน้า

ฟรี! รับรองมาตรฐาน GAP-GMP-เกษตรอินทรีย์ ส่งสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปทั่วโลก
ปลดล็อกฟาร์มสเตย์ เปลี่ยนไร่นาเป็นรายได้ สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จ้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สอนเกษตรกรวัยเก๋าใช้เทคโนโลยี