สิกขิม รัฐเล็กๆเชิงเขาหิมาลัยของอินเดีย เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นดินแดนเกษตรอินทรีย์ 100% เมื่อปี 2003 บัดนี้เป้าหมายนั้นเป็นจริงแล้ว โดยใช้เวลาเพียง 13 ปี ความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ทางนโยบายของสิกขิมได้รับการยอมรับในระดับโลก โดย ‎Pawan Kumar Chamling มุขมนตรีแห่งสิกขิมได้รับรางวัล Future Policy Award ประจำปี 2018 ของ FAO เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เอง ผลผลิตทางการเกษตรของสิกขิมลดลงในช่วงแรกๆของการปรับเปลี่ยนในพืชบางชนิด แต่ในระยะต่อมาเมื่อดินฟื้นความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ผลผลิตต่อไร่ของพืชส่วนใหญ่สูงกว่าเกษตรเคมีเสียอีก* นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดียประกาศว่า พันธกิจของการเดินหน้าไปสู่เกษตรอินทรีย์ของสิกขิมเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลอินเดีย และจะสร้างแรงจูงใจให้กับอินเดียทั้งประเทศเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงผืนพิภพเพื่อชีวิตที่ดีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆ

https://www.facebook.com/biothai.net/videos/1966200540347947/?t=14