การเตรียมการขายกิจการเทสโก้ในประเทศไทย จะนำไปสู่การรวมศูนย์ของระบบค้าปลีกในประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

การรวมศูนย์ครั้งนี้จะนำไปสู่การล่มสลายของค้าปลีกแบบดั้งเดิมอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็น และจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การดำรงอยู่ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย

นอกเหนือจากจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแล้ว ผู้บริโภคเองก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการผลิตและการบริโภคเชิงเดี่ยว ที่จะมาแทนที่ผลิตผลจากท้องถิ่นจากระบบการผลิตและการตลาดแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงกับการผลิตและวัฒนธรรมจากท้องถิ่นที่มีคุณค่าบางอย่างที่อาจไม่ปรากฎในสินค้าที่ผลิตและกระจายโดยกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่

น่าจับตาว่า ประเด็นที่กล่าวถึงนี้ จะถูกนำไปพิจารณาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและนโยบายค้าปลีกของประเทศไทยหรือไม่ ?

ที่มา: BIOTHAI Facebook