หลายคนอาจไม่ทราบว่าอาหารบางมื้ออาจมีที่มาจากต่างทวีปนับหมื่นกิโลเมตร เช่น เครื่องในหมูนำเข้าจากเดนมาร์ก และเยอรมนี และหากประเทศไทยเข้าร่วม TPP ตือฮวน ต้มเลือดหมู หรือแคบหมูที่่เรารับประทานจะนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำร่างแผน 12 ใกล้แล้วเสร็จ โดยหลังการประชุมประจำปีของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา...

ผลจากการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบสารเคมีตกค้างในน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด และตกค้างในปลาที่เลี้ยงในพื้นที่ต้นน้ำ...

จากการติดตามการเข้ามาลงทุนปลูกกล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนในประเทศไทยและการมีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีข้าราชการและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนข้ามชาติเข้าร่วม เราพบว่ามีเหตุผลเบื้องหลังอย่างน้อย 4...

ไบโอไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการสวนกล้วยโดยกลุ่มนักลงทุนจีนที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559...
< ชีววิถีทัศน์
เส้นทางจีเอ็มโอ จะนำประเทศไปสู่ที่ใด
เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร ตั้งอยู่บนรากฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำรงอยู่ของเกษตรกรรายย่อย แต่..เส้นทางจีเอ็มโอจะนำประเทศไปสู่ที่ใด ? Start here เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารวางอยู่บนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรายย่อย อย่านำประเทศไปสู่กับดักการพึ่งพาบรรษัท 2538...
< รายงานพิเศษ
หยุด พรบ.จีเอ็มโอ เอื้อประโยชน์บรรษัท
การเคลื่อนไหวต่อต้านพ.ร.บ.จีเอ็มโอ เอื้อประโยชน์บรรษัท ยกใหม่และอาจเป็นยกสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว ? โดยหากพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นผลสำเร็จ รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลแรกที่เปิดเสรีการปลูกพืชจีเอ็มโอ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างร้ายแรง และไม่มีมีรัฐบาลชุดใดในอดีตในรอบ 20 ปี...
< บทความ
นศ.ปริญญาเอกวิจัยข้าวโพดในแคนาดา เตือนสติไทยเรื่องพืชจีเอ็มโอ
บอกก่อนว่าบทความนี้ยาวมาก ถ้าท่านสนใจประเด็นพืชจีเอ็ม ขอความกรุณาอ่านจนจบก่อนกระทำการอื่นใดเช่นกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ค่ะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ตอนนี้เรื่องจีเอ็มโอค่อนข้างจะฮอตในเมืองไทย ก็เลยถือโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเน้นที่ข้าวโพด...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...