จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ (ระลอกเดือนเมษายน 2564) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำการวิจัยทั้งในส่วนของ retrospective cohort study การวิจัยซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจาก retrospective cohort study ในช่วงแรก ๆ...

สรุปแห่งสรุป ฟ้าทะเลายโจร VS โควิด-19 สรุปจาก เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 16 มิถุนายน 2564
หลายท่านอาจไม่ทราบว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกผลไม้เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง มีมูลค่าสูงถึง 128,337 ล้านบาท แซงข้าว 115,915 ล้านบาท และยางพารา 108,909 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ตามที่เราเคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ แต่ๆๆๆ .. เรากลับสิ่งที่ย้อนแย้งมากมาย...
ช่วงนี้เป็นฤดูกาลของมะยงชิดออกสู่ตลาด ผลไม้นี้อยู่ในสกุล (genus) Boeua ซึ่งเป็นสกุลเดียวกันกับ มะปริง มะปราง หลายคนอาจยังไม่รู้จักมะปริง และจำนวนมากอาจแยกกันไม่ออกระหว่างมะปรางกับมะยงชิด เพราะมีลักษณะผลคล้ายกันมาก...

OECD ประเมินจากข้อมูลการสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำว่าสัดส่วนการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ (Farm Saved Seed) ของเกษตรกรทั่วโลกในพืชเศรษฐกิจสำคัญๆนั้นอยู่ที่ราวๆ 60% แต่ก็ย้ำเตือนว่าตัวเลขอาจสูงมากกว่านี้ก็ได้...
< ชีววิถีทัศน์
ทำไมรัฐบาลต้องหยุดทดลองจีเอ็มโอในไร่นา
1. ระเบียบปฏิบัติในการทดลองพืชจีเอ็มโอ โดยทั่วไปๆ มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การทดลองในห้องปฏิบัติการ(Laboratory Level) การทดลองในโรงเรือนที่ปกปิดมิดชิด ( Containment Greeenhouse) การทดลองในระดับไร่นา ( Field Trials) 2....
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
EDVs คำประดิษฐ์โดยUPOV1991
การเข้าร่วม CPTPP โดยมีเงื่อนไขให้ต้องเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 จะส่งผลกระทบต่อวิถีการคัดเลือกพันธุ์ในแปลงปลูกของเกษตรกรรายย่อยที่สืบสานมาเนิ่นนานนับตั้งแต่อดีตกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ดังเดิม ในอดีตและแม้ในปัจจุบัน เมื่อเกษตรได้พันธุ์พืชมาปลูก โดยระหว่างที่ปลูกหรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พวกเขาจะสังเกตว่า...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...