มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไต้หวัน (China Medical University, Taiwan) พบสารสกัดเฮสเปอริดิน (Hesperidin) และเฮสเปอเรติน(Hesperetin) จากเปลือกส้มป้องกันและลดการติดเชื้อโควิท19 ได้...

คณะนักวิจัยชาวบราซิล นำโดย Carla Monteiro Leal จาก Universidade Federal do Rio de Janeiro มหาวิทยาลัยชั้นนำของบราซิล ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเมื่อเร็วๆนี้ใน วารสาร Revista Brasileira de Farmacognosia...

หากคาดการณ์ว่าคนไทยจะติดเชื้อไวรัสครั้งนี้อย่างน้อย 15% คาดว่าตลาดของยาฟ้าทะลายโจรจะมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และหากสถานการณ์เป็นเหมือนกับที่แพทย์บางท่านทำนายว่าในช่วง 3 เดือนข้างหน้าจะมีคนไทยครึ่งหนึ่งติดเชื้อหรือเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ...

เลขาธิการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ดร.เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส (Tedros Adhanom Ghebreyesus) แถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญของโลกเพื่อทดลองยาใหม่ 3 ชนิด ได้แก่ อาเทซูเนต (artesunate) สารสกัดของโกฐจุฬาลัมภา (Artemisia annua)...

ไม่ใช่มนุษย์ที่หวาดวิตกกับโรคระบาด เพราะหากไวรัสร้ายมีชีวิตเหมือนมนุษย์ พวกมันอาจหวาดหวั่นว่าไม่ใช่เพียงฟ้าทะลายโจร กระชาย และขมิ้นชันเท่านั้น แต่ขิงก็เป็นขวากหนามสำคัญในการแพร่พันธุ์ของพวกมันด้วย งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดย Kanjanasirirat, P.,...
< ชีววิถีทัศน์
นโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย
มูลนิธิชีววิถี
พันธุ์พืชเป็นฐานรากสำคัญของการทำการเกษตรและระบบอาหาร กล่าวกันว่าหากผู้ใดยึดครองพันธุ์พืชได้ ผู้นั้นย่อมครอบครองการเกษตรและอาหารได้ ในอดีต พันธุ์พืชอยู่ในมือของเกษตรกร โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะกันส่วนหนึ่งมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อในฤดูปลูกหน้า...
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
วิกฤติ/โอกาส ?ข้าวแพง? และทางที่รอเลือกเพื่อชาวนา
รายงานข่าวการลักขโมยพันธุ์ข้าวของชาวนาเริ่มมีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง กระจายไปทั่วทั้งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชลประทาน และในภาคอีสาน ขณะที่ชาวนาในเขตพื้นที่ทำนาอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถูกกระหน่ำซ้ำเติมทั้งเพลี้ยระบาดที่อำเภอเสนา (ซึ่งก่อนหน้านี้ ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนอยู่ทุกๆ ปี)...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...