1.เกริ่นนำ ท่าน ศ.สุริชัย หวันแก้ว รศ.จาตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ตัวแทนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ผู้แทนเครือข่าย Asia DHRRA, Cambo DHRRA, Lao DHRRA, Viet DHRRA , Myan DHRRA ผู้ก่อตั้ง ThaiDhrra และเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับ...

เป็นที่ชัดเจนว่าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับคำประกาศแบน 3 สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิด ได้แก่พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส   ...
1.เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดตามกรอบเวลาที่มีการกำหนดไว้ โดย กรณีสหรัฐอเมริกา บราซิล...
หลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติแบน 3 สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ด้วยคะแนนท่วมท้น สื่อต่างประเทศพร้อมใจกันรายงานข่าวนี้อย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์คไทม์ วอชิงตันโพสต์ เอพี เอเอฟพี ฟร้องซ์ 24 สำนักข่าวเบอร์นาม่า ฯลฯ...
เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาแล้ว คำแถลงนี้จะผูกมัดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับตา ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมทวงถามว่า สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต...
< ชีววิถีทัศน์
เส้นทางจีเอ็มโอ จะนำประเทศไปสู่ที่ใด
เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร ตั้งอยู่บนรากฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำรงอยู่ของเกษตรกรรายย่อย แต่..เส้นทางจีเอ็มโอจะนำประเทศไปสู่ที่ใด ? Start here เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารวางอยู่บนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรายย่อย อย่านำประเทศไปสู่กับดักการพึ่งพาบรรษัท 2538...
< รายงานพิเศษ
เมินเสียงค้าน ข้อท้วงติงจากสภาพัฒน์/พาณิชย์ต่อพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ
สภาพัฒน์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยราชการสำคัญของประเทศ 2 หน่วยงาน ท้วงติงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า "การส่งเสริมจีเอ็มโอจะเป็นการจำกัดตลาดของไทยให้แคบลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศและเกษตรกรในทุกมิติ" และ "ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้นำเข้ามาทดลองเป็นรายกรณี...
< บทความ
การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์พืชไทย
1.กฎหมายคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะกรณีที่มีต่อองค์การค้าโลก ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...